ANIOŁ STRÓŻ; IGNOROWANIE JEGO OCHRONY I MISJI POWIERZONEJ PRZEZ BOGA ORAZ ZBAWIENIE BLISKICH: BĄDŹCIE ŚWIADKAMI SWOJEJ MIŁOŚCI DO CHRYSTUSA.

I. Od Boga Ojca, 14 maja 2019 r.: 

Moje drogie dzieci, chcę wam przypomnieć powód, dla którego dałem wam Anioła Stróża. Każdy ma Świętego Anioła od dnia, w którym zostałeś stworzony w łonie swojej matki, aż do chwili, gdy zostaniesz Mi przedstawiony na twój osobisty Sąd po twojej śmierci.

 Dałem wam tego Świętego Anioła, waszego opiekuna, aby was chronił, bronił i prowadził: aby was chronił przed niebezpieczeństwami tego życia i błędami, które mogą was doprowadzić do śmierci; by bronić cię przed złymi duchami ciemności, które chcą oddzielić cię ode Mnie na całą wieczność; by prowadzić cię na ścieżce przestrzegania Moich przykazań życia; i modlić się z wami i za was w sposób, który sugeruje wam, co jest dobre, co jest słuszne, jaka istota prawdziwej Sprawiedliwości i Miłości od Mojego Syna Jezusa, poruszy wasze serce i wolę pójścia za Nim.

 Mój smutek polega na tym, że nie prosisz o pomoc swojego Anioła Stróża. Nie modlisz się z nim; ignorujesz jego ochronę i misję, którą mu dla ciebie powierzyłem! Teraz u twoich drzwi i tylko twój Anioł stróż poprowadzi cię Drogą czasu do schronienia, twojego bezpiecznego miejsca, schronienia, które dla ciebie przygotowałem - schronienia Mojej Miłości, która jest z Serca Jezusa, Mojego Umiłowanego Syna.

 Módl się do swojego Anioła Stróża i do wszystkich dusz w Niebie. Bitwa tu, na ziemi i w Niebie, wkrótce rozpocznie się w tym niespokojnym czasie, pod koniec Ucisku. W końcu Triumf Mojej córki Maryi będzie taki, jak ci obiecała! 

Twój Ojciec


 II. ZBAWIENIE BLISKICH. 

 [Ojciec Michel Rodrigue]

 Wielu pyta mnie: „Ojcze, moje dzieci. Ojcze, moje dzieci”. Co minutę jestem z ludźmi, pytają mnie o to. Posłuchaj mnie dobrze. Myślę, że teraz musimy modlić się za rodziny, musimy zebrać nasze rodziny. Ale problem, o którym mówisz, ojcze, polega na tym, że nie chcą nas słuchać. I wiem o tym i powtórzę to, co powiedziałem w zeszłym roku. Odnów swoje poświęcenie się Świętym Sercom Jezusa i Maryi. To pierwsza rzecz, którą musimy zrobić razem w naszej rodzinie. Nie osądzaj tych, którzy nie chcą tego robić z tobą – swoich dzieci, które odmawiają. Nie przeklinaj ich. Nie popychaj ich. Zamiast tego módlcie się o dzień, w którym zostaną oświeceni i dokonają własnego wyboru. Módlcie się, aby po oświeceniu sumienia otrzymali łaskę nawrócenia, powiedzieli tak Jezusowi i przyjęli Boga całkowicie, za darmo.

 Swoimi modlitwami i ofiarami dnia dzisiejszego, z miłością, jaką nosisz w swoim sercu dla nich, dajesz im błogosławieństwo, które otrzymasz od Niego, aby być świadomym tego, co robić. Dzięki tej miłości i trosce, jaką masz dzisiaj dla swojej rodziny, będą Cię pamiętać. Pomyślą: „Mój ojciec mnie tego nauczył… Moja matka mnie tego nauczyła. Przekazali mi prawdę. Muszę iść do domu. Będą mnie prowadzić. Potrzebuję ich”. Ten moment. Wrócą do ciebie, a ty pouczysz ich o ich wierze. Masz na to sześć tygodni. A więc rób to z miłością. To samo pragnienie, które masz w swoim sercu, nasz Ojciec Przedwieczny ma w Swoim Sercu. Masz to pragnienie, ponieważ twoje ojcostwo i macierzyństwo pochodzą z Jego Ojcostwa.

 Św. Papież Jan Paweł II poruszył każdą część nauczania Kościoła, a jedną z największych rzeczy, jakie zrobił, było nadanie nowego Katechizmu wiary katolickiej. Każda rodzina musi mieć ten katechizm. W tym jest nauczanie Kościoła. Musicie modlić się o to oświecenie, które otrzymają po Ostrzeżeniu, kiedy będą mogli przyjąć Jezusa i uczyć się od was. Jeśli teraz ich zmusisz, sprawisz, że będą uparci, oporni, kłótliwi, co jest dziełem diabła.

 Kiedy je podsłuchujesz, wyczerpujesz je. Musisz użyć Daru Mądrości. Modlić się za nich. Bądź przed nimi świadkami swojej miłości do Chrystusa i odpowiadaj na pytania. Nie szczekaj na nich jak pitbull. Myślisz, że służysz Panu, kiedy to robisz. Huh diabeł wykorzystuje to, co robisz, aby uczynić ich większymi grzesznikami. Teraz rozumiesz? Więc módlcie się za nich. Módlcie się cicho, tak jak modli się Maryja Panna, z pokorą na ten czas Ostrzeżenia. To będzie największy dar, jaki otrzyma ten świat.

 Kiedy modlicie się razem jako rodzina, módlcie się przed obrazem lub żłóbkiem Świętej Rodziny. Wasza kontemplacja Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i Dzieciątka Jezus przyniesie waszej rodzinie tak wiele łask, że jedność waszej rodziny zostanie przywrócona. Kiedy chcemy być czyści, idziemy po czystą wodę, ale dzisiejszy świat nie jest czysty. Oferuje nam brudną wodę. Za każdym razem, gdy ktoś opuszcza twój dom, wiesz, że duch tego świata będzie próbował schwytać go w pułapkę bardzo nieczystymi rzeczami. Dzięki waszej modlitwie, ze względu na Świętą Rodzinę, każdy, kto opuści wasz dom, będzie mógł oprzeć się kusicielowi, ponieważ będzie opiekowany.

 Dlatego trudno jest ogłosić Dobrą Nowinę przed naszymi przyjaciółmi, przed naszymi dziećmi. Ale muszą to usłyszeć. Podczas gdy musimy uważać, aby nie naciskać za bardzo, musimy ogłaszać i zapraszać. To trudne, ponieważ demon chce nas wyciszyć, uciszyć. Pewnego dnia, kiedy przygotowywałem się do egzorcyzmu, powiedziałem do towarzyszącej mi siostry: „To nie jest trudne. To Królestwo Boże przyjdzie na tę osobę”. I usłyszałem: „Zamknij się!” Powiedziałem: „Zamknij się sam!” Czekamy więc na wielką miłosierną czułość Pana daną przez Oświecenie Sumienia.
Komentarze

Popularne posty