WSZYSTKO JUŻ GOTOWE NA MOJE PONOWNE PRZYJŚCIE! SŁOWA BOGA ŻYWEGO Z DNIA 11.03.2021 ROK.

Szofary już grają, Aniołowie Pańscy do szeregu stają i światu Tajemnice Objawienia objawiają.

Plan Zbawienia ukończony!

Oto przed wami wybrańcy Boga Żywego otwierają się Bramy Królestwa Niebieskiego!

Powstań Oblubienico Baranka Bożego, Syna Jego Jedynego, Który w ciele umiłowanym został przez Ojca Niebieskiego posłany.

Oto Chwała Boga Żywego z Tronu wiecznego zstępującego na Skrzydłach Aniołów Jego!

Przybywa po Swoje i Ojca Jego!

Pokłoń się Ziemio Stwórcy Swemu!

Albowiem wysłuchał Twej skargi i Sprawiedliwość Jego zstępuje, by pomścić niegodziwość!

Pisz córko Moja, obwieść światu Moje przybycie!

Gdyż juz wszystko gotowe na Moje ponowne przyjście!   

I ujrzy wszelkie oko, Chwałę Moją!

I znów rozstąpie Morze i Drogę dla Ludu Mego otworzę!

Do Zbawienia i Królestwa Mego!

Królestwa Niebieskiego!

Amen.

Komentarze

Popularne posty