SŁOWO OD OJCA. MIŁOŚĆ a miłość.

Messenger Sent YT
From: Vicky Adkins
March 26 2021


Moi ludzie, porozmawiajmy o Miłości. To jest najważniejsze. Wielu Moich Ludzi dąży do wielu rzeczy. Prezenty, talenty, proroctwa, władza, związki, pieniądze, służba, edukacja, uznanie - rzeczy, które są uważane za osiągnięcia zarówno w sferze fizycznej, jak i kręgach religijnych - ale niewielu dąży do dojrzałej miłości. Powiedziałem wam w Piśmie Świętym, że wszystko zależy od miłości. Wszystko. Ale zbyt wielu Moich ludzi ma w sobie bardzo mało miłości do siebie nawzajem lub do Mnie. Napisałem, że bez wiary nie można Mnie zadowolić. Bez miłości też jest to niemożliwe. Uczyniłem cię na Swój obraz - podobieństwo Moje. I na tym obrazie zobaczysz, że w samym sercu tego, kim jestem, jest miłość. Poza każdym darem, jakim Jestem, poza każdym moim talentem - a mam je wszystkie - znajdziesz Miłość.  Miłość jest moją samą naturą. To siła stojąca za wszystkim, co Mną kieruje. Jest siłą napędową każdej podejmowanej przeze Mnie decyzji. Miłość nie jest czymś, co stworzyłem lub staram się dawać. Miłość jest tym, kim jestem i kim jestem, a to, co robię, wynika z tego, kim jestem. Każda decyzja, którą podejmuję, jest podejmowana, ponieważ Jestem Miłością. Każdy prezent, który daję, każda korekta, każde polecenie, wszystko, co tworzę, wszystko to dlatego, że jestem Miłością. Jestem Miłością. Sprawiedliwość i sprawiedliwość są fundamentem Mojego tronu. Moja Miłość jest treścią Mojej Sprawiedliwości. To jest istota Mojej Sprawiedliwości. To jest młotek Mojej Sprawiedliwości. Moja Miłość jest tym, co umożliwia Mi wielkoduszną cierpliwość z Moim stworzeniem, które stara się wejść w Miłość. Moja Miłość jest sercem wszystkiego, co mówię lub robię. Moja Miłość nie jest czymś, co tworzę. To jest to, kim jestem. W obecnym stanie doczesności nie możecie w pełni pojąć ogromu Mojej Miłości, ale jesteście wezwani do chodzenia w zrozumieniu, jakie otrzymaliście na jej temat, dopóki nie dorośniecie i nie będziecie zdolni do większej świadomości tego, czym jest Miłość i czym jest miłość.

Dałem wam wiele dowodów na to, co to znaczy kochać. W całym Piśmie Świętym jest ślad Mojej Miłości.  Czy wiesz, że chcę, abyś przeszukał te strony, aby znaleźć ten ślad? Prowadzi cię do Mnie i do samego celu twojego istnienia. Opowiada historię Mojej Miłości i wierności mojego zobowiązania do pozostania w Moich Przymierzach i zobowiązaniu do przestrzegania Moich Słów i obietnic złożonych Mojemu ludowi. Opowiada o zaciekłej pasji ochrony, której zazdrośnie strzegę, aby chronić to, co nazywam Moim, przed niszczycielskimi siłami, które pochłonęłyby Moje stworzenie, gdybym ich nie zatrzymał. Wpleciony w każdą historię, którą czytasz w Moich Pismach Świętych, znajdziesz Moją Miłość, jeśli będziesz szukał tylko wystarczająco głęboko.  Fakt, że w ogóle istnieją historie, jest świadectwem Mojej Miłości. Fakt, że są zapiski i strony do czytania tych historii - fakt, że zainspirowałem pisarzy do napisania, że ​​zachowałem te pisma, że ​​masz oczy, aby je czytać w jakikolwiek sposób, wszystko to jest Świadectwem Mojej Miłości. Nawet trudne fragmenty zawierają w sobie ukrytą historię Mojej Miłości. Każde napomnienie, każde upomnienie, każdy sąd ogłasza Moją Chwałę - która jest Moją Czystą Miłością. Czy wiesz, że Czysta Miłość jest Moją Chwałą? Czy wiesz, że Moja Chwała to Czysta Miłość? Nie są oddzielne.  Nie można ich rozdzielić. Widzieć Moją Chwałę to widzieć Moją Miłość. Widzieć Moją Miłość to widzieć Moją Chwałę. Moje niebiańskie istoty patrzą w Moją Chwałę, a to, co widzą, jest Moją Czystą Miłością. Czy rozumiecie, co wam mówię, mój ludu? Jestem Czystą Miłością, a Moja Chwała jest blaskiem Czystej Miłości.  Nie możesz mieć ciepła i piękna słońca bez ognia i światła. Wszyscy są jednym. Brak jakiejkolwiek części oznaczałby, że przestałaby istnieć. Moja Czysta Miłość i Moja Chwała są również Jednym.  Niemożliwe jest, aby jedno istniało bez drugiego.

W dzisiejszych czasach wielu szuka Mojej Góry. Chcą doświadczyć dotyku Mojej Chwały. Chcą doświadczyć dotyku Mojej Czystej Miłości. Oni nie rozumieją, że wszystko, czym jestem, jest zawarte w Mojej Czystej Miłości i Chwale. Gdybym ich dotknął, zostaliby zniszczeni mocą Mojego dotyku. Wewnątrz Mojej Miłości i Chwały jest też Sprawiedliwość, a Sprawiedliwość niesie ze sobą Sąd.  Zawiera również Miłosierdzie. Jestem Ogniem trawiącym i spalę nieczystości, które znajdę w tych, których zdecyduję się dotknąć. Pytam was, mój ludu, czy jesteście gotowi, by dotknąć Moją oczyszczającą, trawiącą Miłość? Co ja w tobie znajdę? Jedyną rzeczą, której Moja trawiąca Ognista Miłość nie pochłonie, jest miłość, którą znajduję w tobie. A więc pytam was jeszcze raz… czy jesteście gotowi na dotknięcie Moją Chwałą i Moją Czystą Miłością? Otwórzcie swoje ręce, mój ludu. Otwórz ręce.  Co tam widzisz? Czy to współczucie dla innych? Czy twoje ręce dają to, co masz? Czy poświęcasz swój czas lub zasoby, aby pomóc potrzebującym? Czy dajesz dary i talenty, które ci dałem, aby pomóc innym, którzy potrzebują pomocy? Czy twoje ręce dają - czy tylko chwytają, co mogą, aby zyskać to, czego wymagają egoizm i chciwość? Spójrz na motywację stojącą za decyzjami, które podjąłeś w sprawie sposobu użycia tych rąk.  Czy są dla Mojego Królestwa i Mojej Chwały? Czy to motywacje przepełnione miłością? Spójrz na swoje ręce - dawanie lub branie tego, co robisz i dlaczego - i oceń, czy te ręce były używane przez ciebie, by błogosławić innych - motywowane Moją Miłością i twoim pragnieniem kochania - czy też decyzjami opartymi na samozachowawczości i samoświadomości służąc chciwości. Mój ludu, chyba że wasze serca są wypełnione Moją Miłością - która przychodzi tylko wtedy, gdy oddacie się Moim drogom - waszą motywacją będzie zawsze wywyższanie i promowanie siebie.  Będziesz szukał tylko własnej chwały. Ale wasza chwała będzie fałszywa.

Bo tak jak słońce musi mieć wszystkie części, aby było rzeczywiste, tak i ty musisz mieć Czystą Miłość, aby mieć Prawdziwą Chwałę. Jestem Czystą Miłością.  Jestem Prawdziwą Chwałą. Tak więc, jeśli nie jestem znaleziony w was, w waszych motywach, w waszych wyborach, w waszych sercach, to wasza chwała jest kłamstwem, oszustwem i zostanie pochłonięta przez Moją Czystą Miłość i Chwałę - bo JESTEM OGNIEM TRAWIĄCYM. 

Lucyfer chciał Mojej Chwały. Chciał Mojego Tronu, ale nie chciał Czystej Miłości. Chciał Mojego stanowiska na swoich własnych warunkach. Chciał chwały - ale nie miłości. Miał dary, których nie możesz pojąć. Ale on nie miał miłości. Nie było w nim miłości. Uczyniłem cię na swój obraz. Na Moje Podobieństwo stworzyłem was, abyście byli istotami miłości. Nie imponują mi dary i talenty. Prezenty i talenty to rzeczy. Słońce jest pełne prezentów i talentów. Ma dar ognia i światła, ciepła - a ja stworzyłem i dałem mu te dary. Nie imponują mi dary i talenty. Zrobiłem je wszystkie.  Dary i talenty Lucyfera - przekazane przeze Mnie - nie uratowały go i nie ocalą. Twoje też nie. Szukam miłości w waszych sercach. Szukam w twoim życiu przeżywanej miłości. Znajdę to? Miłość jest ważniejsza niż myślisz. Moim Obrazem jest Miłość i uczyniłem was na Mój Obraz. Nic innego nie zrobi na Mnie wrażenia. Możesz zyskać cały świat i stracić własną duszę, jeśli nie masz miłości. Będziesz słyszał dźwięk brzęczących blach i cymbałów, jeśli twój głos - żyjący na zewnątrz i wewnątrz - nie jest przepełniony miłością. Tak jak Ja Jestem cierpliwy wobec ciebie, ty musisz być cierpliwy wobec innych. To jest miłość.  Tak jak Ja Jestem hojny dla ciebie, tak ty musisz być hojny dla innych. Tak jak Ja Jestem wierny Mojemu Słowu, tak wy musicie być wierni, aby je zachować i być posłusznym. To jest miłość. Tak jak Ja oddałem Swoje Życie za ciebie, ty musisz oddać swoje życie za Mnie i za innych. To jest miłość. W upadłych nie ma miłości.  LW demonach i diabłach nie ma miłości.  Przyjdą do was jako aniołowie światła, ale nie ma w nich miłości. Są tylko na zniszczenie. Przychodzą, aby rabować, zabijać i niszczyć.  Nie wyglądajcie jak oni.  Nie zostałeś stworzony na ich podobieństwo.  Zostałeś stworzony w Moim. Nie wychodź, aby zobaczyć, co możesz dostać w tym życiu. Wyjdź, aby zobaczyć, co możesz dać. I upewnij się, że motywacją stojącą za dawaniem, działaniem i mówieniem jest serce przepełnione miłością. Kochaj tych, których trudno kochać. Czasami byłeś jednym z nich w swoim życiu. Ale długo z tobą cierpiałem. Zostałeś stworzony na Mój Obraz. Musisz być cierpliwy wobec innych, którzy nie zostali jeszcze doskonali w miłości. Czy chcesz być ze mną? Kochaj mnie. Słuchaj się mnie.  Przestrzegajcie Moich Przykazań. Kochaj innych. Jeśli chcesz wyglądać jak Ja, niech wasze serca będą wypełnione miłością. Otwórzcie swoje ręce, mój ludu.  Otwórzcie swoje serca i oczy. Niech egoizm, osąd, krytyka i opinie upadną na ziemię. Niech bunt upadnie.  Niech to wszystko wypłynie z waszych serc, umysłów i rąk. Pozwól, że wypełnię cię trudnym zadaniem kochania. Zostałeś stworzony na Moje Podobieństwo.  Teraz wejdź w to.  >> Amen <<

Komentarze

Popularne posty