ODSŁONA RĄBKA TAJEMNICY. SŁOWA BOGA ŻYWEGO Z DNIA 14.03.2021 ROKU.

Panie, jak mam wołać do Ciebie?

Każdy mówi, że jest inne Twe Imię.

I usłyszałam w duszy mojej:


"A jak byś mnie nazwała, córko Moja?

Mam wiele Imion, a każde jest Święte, albowiem Jestem Święty, Święty, Święty.

Nazywaj Mnie, Miłość, gdyż Jestem Miłością.

Nazywaj Mnie Przebaczenie, gdyż Jestem Przebaczeniem dusz i serc skruszonych.

Nazywaj Mnie Miłosierdziem, gdyż Jestem Miłosiernym Bogiem, Który zesłał wam Swoje Miłosierdzie.

Wołaj Mnie Jako Miłość, Przebaczenie, Miłosierdzie, a usłyszę Twój głos i wysłucham Cię, córko Moja. 

To co wczoraj przeżyłaś razem ze swoim synkiem było Moją Wolą.

Dałem Ci poznać rąbek tajemnicy przed Moją Meką, będąc w Ciele umiłowanym.

Dałem Ci poznać strach, zamknięcie i odrzucenie. 

Ujrzałaś to, co Ja Będąc Świętym, odczuwałem w uwiezięniu w ciemnicy. 

Ten dogasający płomień, który Ci towarzyszył, był odbiciem tego co JA Jestem, widziałem.

I choć stałaś tam ogarnięta przerażeniem, Ja byłem z Tobą i z Twym synkiem.

I to Ja poprowadziłem Cię i otworzyłem przed Tobą i Twym dzieckiem, którego trzymałaś mocno za rękę drzwi.

Albowiem z Mojej Woli usłyszano Cię i uwolniono.

Dałem Ci także poznać Tajemnice Mej Śmierci, Ołtarza Świętego.

I ujrzałaś w sercu swoim czym jest Ołtarz Święty i dlaczego jest uświęcony. 

Nieś Moje Świadectwo światu i Nie lękaj się niczego ani niech nie trwoży się serce twoje, gdyż Ja Jestem z Tobą.

Jam Jest Twój i wasz Zbawiciel.

Zwany Jezus Chrystus.

Miłuj ich Moją Miłością, córko Moja. A Moje Błogosławieństwo będzie spoczywać nad Tobą.

Wspomnij na Moje Słowo, które rzekłem:

"Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was pierwej umiłowałem. Po tym poznają, że jesteście ze Mnie".
Komentarze

Popularne posty