8 MARCA. DZIEŃ KOBIET. DZIĘKUJMY MARYI ZA JEJ "TAK".

W tym dzisiejszym dniu, Dniu Święta Kobiet, podziękujmy Bogu Wszechmocnemu za to, że posłał na ten świat Niewiastę. Niewiastę Najczystszą i pełną Łaski, w której Słowo Boga Żywego wcieliło się w człowieka, aby wypełniły się Słowa Boga Żywego dane Prorokom: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie GO ImmanuEl ( Emanuel).. Iz:7,14.

Dlatego niech ten dzień będzie dniem uświęconym Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i Matce Bożej i Naszej Miriam, Maryi.

I niech nasze usta w tym dniu dzisiejszym wypowiadają pieśni pochwalne Bogu Miłosiernemu i Matce Najświętszej. Śpiewajmy Magnificat lub wypowiadajmy go z Miłością i dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu.

Niech nasze serca otworzą się w pełni dla uwielbienia Boga Jedynego i Prawdziwego, Który z Miłości do nas grzesznych, posłał Swego Jedynego Syna aby odkupił nasze grzechy i wybawił nas ze śmierci i niewoli grzechu i Szatana.


Alleluja, śpiewaj duszo moja Bogu i Panu Naszemu. 

Alleluja śpiewaj wszelkie Stworzenie, Stwórcy Swemu.

Alleluja, śpiewajcie góry i pagórki.

Alleluja śpiewaj Ziemio cała.


Aby każdy w tym dzisiejszym dniu podziękował Trójcy Świętej i Matce Najświętszej Maryi.

Bo oto Ona, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Syna Boga Żywego i Nasza jako Nowa Ewa została wybrana pośród wszystkich niewiast i pokoleń.

Abyśmy stali się Jej dziećmi i dziećmi Boga Wszechmogącego.

Więc niech każde serce, każda dusza z radością w sercu złoży w tym dniu dziękczynienie i skruszone serca.


Dziękujmy Maryi za Jej "Tak".

Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego.


Zawołajmy wszyscy: 

Zdrowaś Maryjo, Łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona Jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Amen.


Magnificat (Łk 1, 46-55)

«Wielbi dusza moja Pana,

 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny.

Święte jest Jego Imię -

a Swoje Miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

On przejawia Moc Ramienia Swego,

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

pomny na miłosierdzie swoje -

jak przyobiecał naszym ojcom -

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».Komentarze

Popularne posty