MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA.

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej Miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby które dziś spotkam, o których pomyślę w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi Panie wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię Jezu do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, by Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej Woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje Chwała Twojej Krwi i objawi się Jej Moc.
Przyjmuję wszystko co mi dziś ześlesz ku Chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaje samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.


Komentarze

Popularne posty