"POWIEDZ MOIM DZIECIOM, ŻE NADCHODZĘ!"

"Idź i powiedz im Moim dzieciom, że nadszedł czas aby zebrali i zobaczyli swoje owoce nienawiści. Bo owocem nienawiści jest śmierć, a żniwem wojna. I da upust ich nienawiść i przeleje w czyn i zbiorą co zasiali. A także powiedz im aby modlili się o wiarę. Bo poruszę podłożę i Fundamenty Ziemi i poruszę je bardzo i wstrząsnę nimi jak drzewem Figowym i wielu umrze z przerażenia. A gdy to nadejdzie, aby całkiem nie utracili wiary, a przez to Miłość. 

A także nadszedł czas już aby zakończyć Czas Siewca a rozpocząć Czas Żniw. Aby posłać żeńców co by Mój Plon zebrali. Aby w niepogodę nie porwał i nie poniszczył wicher razem ze wszystkim".

https://www.gloswolajacynapustyni.com/post/przekaz-z-dnia-07-01-2020-ja-jestem-tym-który-wkłada-moje-słowa-w-twoje-usta


STARY TESTAMENT

Księga Daniela 12

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych


1W owych czasach wystąpi

Michał, wielki książę,

który jest opiekunem dzieci twojego narodu.

Wtedy nastąpi okres ucisku,

jakiego nie było, odkąd narody powstały,

aż do chwili obecnej.

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:

ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

2 Wielu zaś, co posnęli

w prochu ziemi, zbudzi się:

jedni do wiecznego życia,

drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

3 Mądrzy będą świecić

jak blask sklepienia,

a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,

jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa

i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.

Wielu będzie dociekało,

by pomnożyła się wiedza».


Znaczenie zapieczętowanych słów

5 Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. 6 Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: «Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?» 7 I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu, czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu».

8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. 13 Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni».

Komentarze

Popularne posty