Posty

MOMENT PRZEŁOMU | PRZESŁANIE OD OJCA | 24.10.2022

MARYJA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO ZBAWIENIA LUDZKOŚCI.

RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA.

ISKRA Z POLSKI. NAUKA PRZYNOSI DUMĘ, ALE DOBROCZYNNOŚĆ BUDUJE, NATOMIAST ZŁO, ZAWIŚĆ WSZYSTKO RUJNUJE.

28 IX 2022 SŁOWO BOŻE DLA AMM OD APOKALIPSY.

02.10.2022| ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW.

TRWAJCIE MOCNO MOJE OBLUBIENICE, TRWAJCIE MOCNO. BĄDŹCIE ŚWIATŁEM I SOLĄ TEJ ZIEMI.

ZBRODNIA STULECIA, PLAGI STWORZONE PRZEZ CZŁOWIEKA I TECHNOLOGIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

SŁOWO BOŻE DLA AMM OD APOKALIPSY. Dwa Przekazy: 5.IX.2022, 19.IX.2022

UWIELBIAJ MNIE, A USUNĘ PRZED TOBĄ KAŻDĄ PRZESZKODĘ .

LUDZIE UCZYNILI Z MOJEJ PRAWDY, KTÓRA JEST JAK DROGA, WIELE DRÓG BOCZNYCH, NA KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ BŁĄDZĄ. JAKŻE WIELE TEORII I POMYŁEK, STWORZYLI LUDZIE WOKÓŁ MARII!

ŚWIĘTY ALEKSY, CZŁOWIEK BOŻY. PSALM DO ŚWIĘTEGO ALEKSEGO.

ZAATAKUJĄ WATYKAN.

SIEDEM BOLEŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

SEN. CAŁKOWITE ZAWIERZENIE BOGU.

BÓG JEST DUCHEM I MIŁOŚCIĄ... NIE OSZUKUJCIE SIĘ! WSZYSCY JESTEŚMY SŁUGAMI, ALBO SŁUŻYMY BOGU, ALBO DIABŁU.