LUDZIE UCZYNILI Z MOJEJ PRAWDY, KTÓRA JEST JAK DROGA, WIELE DRÓG BOCZNYCH, NA KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ BŁĄDZĄ. JAKŻE WIELE TEORII I POMYŁEK, STWORZYLI LUDZIE WOKÓŁ MARII!

MARIA JEST DRABINĄ, MARIA JEST MACIERZYŃSKIM ŁONEM. ZWRACAJCIE SIĘ DO NIEJ, A SPOTKACIE MNIE. 

Dlaczego nie mielibyście zwracać się do Marii, gdy chcecie dojść do Pana, jeżeli przez Nią otrzymaliście Jezusa? Czyż nie byli Matka i Syn zjednoczeni w godzinie śmierci Zbawiciela? Czy nie zmieszała się w tym momencie Krew Syna ze Łzami Matki?

Pozostawiłem wam Marię u stóp Krzyża, na tym wzgórzu, które przyjęło Moją Krew i Łzy Matki. Tam pozostała Ona w oczekiwaniu na swoje dzieci, gdyż to będzie Ona, która weźmie krzyż z ich ramion i wskaże im drogę do Nieba

Na szczycie góry, na której znajduje się Mistrz, jest również Maria, Uniwersalna Matka — Ta, która w „Drugim Czasie” stała się Kobietą, aby Cud Inkarnacji »Boskiego Słowa« stał się rzeczywistością.

Człowiek często osądzał Marię i badał sposób, w jaki Jezus przyszedł na świat i te osądy rozdarły Szatę Czystości Macierzyńskiego Ducha, którego serce wylało krew na świat.

W obecnym czasie odsunąłem zasłonę nieznanego, aby zlikwidować wątpliwości niewierzących i aby dać poznanie Duchowych Wskazówek.

Ludzie uczynili z Mojej Prawdy, która jest jak Droga, wiele dróg bocznych, na których najczęściej błądzą. Podczas gdy jedni szukają wstawiennictwa Niebieskiej Matki, a inni Jej nie doceniają, Jej płaszcz Miłości i Czułości wiecznie wszystkich otula.

Od początku czasów objawiałem istnienie Duchowej Matki, o której mówili Prorocy, zanim przyszła na świat.

Maria przyszła na świat, aby objawić cnoty, przykład i swoją pełną Boskość. Ona nie była pomiędzy ludźmi taką kobietą jak wszystkie inne. Była inaczej stworzoną kobietą, a świat ujrzał Jej życie, uczył się Jej sposobu Myślenia i odczuwania, wiedział o czystości i uroku Jej Duszy i Ciała.

Ona jest przykładem prostoty, pokory, bezinteresowności i miłości. I chociaż Jej życie było znane w tamtym czasie i następnym generacjom, istnieje wielu, którzy nie uznają Jej cnót i Jej Dziewictwa. Nie potrafią oni sobie wyjaśnić faktu, że była Ona jednocześnie Dziewicą i Matką. Przyczyną tego jest, że człowiek z natury jest niedowiarkiem i nie potrafi Boskich Dzieł oceniać przy pomocy obudzonego ducha. Gdyby studiował Pisma i zgłębił inkarnację Marii i życie Jej Przodków, wiedziałby w końcu, kim Ona jest. 

Najczulsza Miłość Boga do Jego stworzeń nie ma postaci. Mimo to przyjęła Ona w Drugim Czasie Postać Kobiety w Marii, Matce Jezusa.

Zrozumcie, że Maria zawsze istniała, gdyż Jej esencja, Jej Miłość, Jej czułość zawsze znajdowała się w Boskości.

Jakże wiele teorii i pomyłek, stworzyli ludzie wokół Marii! O Jej Macierzyństwie, Jej Poczęciu i Jej czystości. Jak bardzo przy tym bluźniono Jej!

W dniu, w którym naprawdę zrozumieją Jej czystość, powiedzą do siebie: „byłoby dla nas lepiej, gdybyśmy się nigdy nie urodzili”. Ogniste łzy będą paliły ich dusze. Wówczas Maria otoczy ich swoją Łaską, Boska Matka ochroni ich swoim płaszczem i Ojciec przebaczy im i z nieskończoną Miłością powie: „Czuwajcie i módlcie się, gdyż Ja przebaczam wam, a w was przebaczam i błogosławię światu”. 

Życie waszego Mistrza jest przykładem dla wszystkich ludzi. Jednak ponieważ brakowało wskazówek dla kobiety jako Matki, została jej przysłana Maria jako ucieleśnienie Boskiej czułości, które pojawiło się między ludźmi jako kobieta, aby również wam dać swój Boski Przykład Pokory.
Komentarze

Popularne posty