28 IX 2022 SŁOWO BOŻE DLA AMM OD APOKALIPSY.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen. Zapisz to „Słowo Boże”. Na pytanie, kto mówi? Odpowiedź: Ja, Jezus Chrystus - II Osoba Boska, Syn Boga Żywego, Twój Mistrz, Oblubieniec mocą Ducha Świętego.

Alicjo MM od Apokalipsy, potwierdzenie otrzymałaś po wspólnej modlitwie z siostra duchową M.A. Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 8-9.; Zapisz: 

Błogosławię +++ na te zadania duchowe, przez serce i ręce ks. Ryszarda w wigilię św. Michała Archanioła wodza wojska niebieskiego, któremu dałem pieczę nad tym dziełem. I mówię AMM od Apokalipsy, moja oblubienico, czoło namaść znakiem krzyża świętego olejem egzorcyzmowanym. Dziękuję, że to uczyniłaś i wszyscy powołani do tych zadań Bożych niech tak uczynią, przystępując do pracy i współpracy z łaską Bożą wam daną w obronie Ojczyzny waszej Polski - Nowego Jeruzalem.

Teraz da komentarz Anioł Pański, o którego prosiłaś na modlitwie, dlatego z woli i potęgi Najwyższego przychodzi. Kiedy wasza modlitwa jest pokorna, na kolanach, wzywająca pomocy Bożej, dana z wiarą - pozwala też przyjść świętym, którzy razem z wami się modlą, co pomnaża zasługi.

Wtedy anioł zabiera wasze modlitwy, przynosząc też nagrody. Są to kwiaty -owoc waszej godnie odmówionej suplikacji. Potem składa do stóp Maryi Królowej, gdzie codziennie modlicie się wspólnie Koronką do Krwawych Łez i Koronką do siedmiu boleści Niepokalanej Bogarodzicy.

Napisz: Ja św. Michał Archanioł arcyksiążę zastępów anielskich błogosławię +++was . Na rozkaz Królowej Archaniołów i Aniołów posyłam aniołów w tym czasie zamętu, który odwieczny wróg mając mało czasu, chce zakłócić porządek jaki Bóg Ojciec Wszechmogący ustanowił. Nie mniej jednak, ostateczna walka należy do Królowej Niepokalanej Matki, która zmiażdży głowę węża przeklętego smoka ognistego. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Wy Polacy pomnóżcie. Modlitwą Suplikacji przed Najświętszym Sakramentem, proście Boga w Trójcy Jedynego o łaskę przetrwania tej trwogi i pożogi, bo kara wisi nad światem i każde dziecko będzie rozliczone, szczególnie wasi pasterze z zaniedbań duchowych, rząd również.

Wam jest dana jeszcze łaska ze względu na Królową Hetmankę Narodu Polskiego, by ratować wasze domostwo jak i wstawiać się za innymi państwami, kontynentami.

Ale Armia Różańcowa winna się powiększyć, modlitwa w rodzinach, szkołach, kościołach, kaplicach, bo jest teraz szczególny czas październik-miesiąc różańca świętego Królowej.

Wy też dzieci wybrane zgromadzone w DM św. JPII mobilizujcie się do walki różańcowej. Naznaczeni „Pieczęcią krzyża świetlistego”, nie zmarnujcie tej łaski. Modlitwa, modlitwa, modlitwa………..

Napisz i opisz te duchowe wizje dane w dniach 25, 26. 27, 28 września na modlitwie i pouczenia.

Anioł Pański, który z woli Trójcy Świętej przybył i stanął po mojej prawej stronie, w prawej ręce trzymał Obraz Królowej Polski w sukni z orłami w białej ramce, oryginalny podpis: „Regina di Polonia”. Na szarfach był napis:„Powstań Polsko”. Na ręku miał białą chustę z wizerunkiem popiersia Jezusa Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina – intronizowanego. To zdjęcie z łaski Bożej wykonał ks. Ryszard O. który był na tej koronacji.

Na prawym rogu chusty obraz w owalu Niepokalanej Królowej w białej sukni, welonie i płaszczu niebieskim, a na lewym rogu też w owalu postać papieża św. JPII .

Na obrzeżach chusty złoty napis „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi. Św. JPII był po lewej stronie w szatach białych z piuską na głowie, oraz był św. o. Pio do końca naszej modlitwy. I tak za każdym razem, a jak odmawiałam , przyszedł Sługa Boży Don Dolindo.

II- wizja na modlitwie.

Anioł przyniósł w jednym obrazie popiersie Pana Jezusa z otwartym Sercem i Maryję z otwarty Sercem. Pan Jezus prawą ręką błogosławił a lewą wskazał na Serce, które było otoczone cierniami. Ubrany był w szaty bordo. Maryja trzymała w prawej ręce lilię białą, a lewą wskazała na Serce, które otoczone było różyczkami w kolorze czerwieni z zielonym gałązkami. Tu też był duchowo obecny św. Jan Paweł II z pastorałem papieskim, głowa nakryta mitrą. Znak godności chrześcijańskiej - biały szaty liturgiczne.

Podczas wspólnej modlitwy różańcowej części tajemnic radosnych, czuliśmy bliskość Niepokalanej. Na pytanie, co do przygotowania wizytówek „Regina di Polonia” z jednej strony, a drugiej „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi”? Odpowiedz: „Tak pragnę być blisko przy każdym i w każdym ludzkim sercu i w waszych domach”. Te „Dwa Serca” z podpisem <>, będą ochroną i zabezpieczeniem przed Prześwietleniem sumień w tym czasie apokaliptycznym, zanim wyleje w pełni kielich goryczy. Jeśli macie odwagę apostołów, to można wydrukować etykiety lub postawić figurki z tym napisem: <>, bo będziecie niewidoczni dla wrogów.

III wizja. Były już przygotowane białe szaty dla nowego papieża do nałożenia. Osoba widziana od tyłu, a obok stał Jego EXL abp Andrzej Dzięga.

Napisz. Wydarzenia potoczą się bardzo szybko, a św. Jan Paweł II jako patron DM będzie nas wprowadzał do Nowego Jeruzalem, którym jest Polska. W ograniczonej liczbie wejdziecie dzieci Moje, Umiłowanej Matki Królowej Polski. Amen. Amen. Amen.

Pytam, czy mogę prosić o potwierdzenie tego pouczenia Bożego? Tak. Królowa Aniołów mówi: Psalm 16 werset 2 brzmi: mówię Panu << Tyś jest Panem moim: nie ma dobra poza Tobą>>.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała za tą łaskę daną .

AMM od Apokalipsy - Sługa uniżona w posłudze za wszystkich. Amen. Amen. Amen.


Komentarz DM na podstawie orędzia

Niektóre sprawy przyszłościowe i obecne zadania do wykonania :

1. Przystępując do pracy i współpracy z łaską Bożą, zawsze czoło namaść znakiem krzyża świętego olejem egzorcyzmowanym.

2. Modlić się z pokorą na kolanach.

3.Pomoc Polaków Matce Bożej to modlitwa Suplikacji przez Najświętszym Sakramentem, o łaskę przetrwania tej trwogi i pożogi. „Kara wisi nad światem i każde dziecko będzie rozliczone, szczególnie pasterze z zaniedbań duchowych, rząd również”.

4. Szczególnie teraz w październiku, powiększyć się powinna Armia Różańcowa poprzez modlitwę w rodzinach, szkołach, kościołach, kaplicach.

5. Szczególna mobilizacja do modlitwy również w DM św. JPII, bo członkowie Ruchu są „naznaczeni „Pieczęcią krzyża świetlistego”.

Zadania duchowo- materialne:

1.Powielać Wizerunek - obraz „MB Królowej Polski w sukni z orłami” i napisem: „Regina di Polonia”, „by bronił w czasie wojny”. Namaścić wg Reguły rzymskiej przez kapłana czystego serca ks. Ryszarda, Zadanie z poprzedniego orędzia - z 19IX2022r.

2. Przygotowanie wizytówek „Regina di Polonia” z jednej strony, a drugiej: „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” z napisem: <> Wydrukować etykiety  lub postawić figurki z tym  napisem: <>. Ludzie będą niewidoczni dla wrogów, ponadto będą ochronieni i zabezpieczeni  przed Prześwietleniem sumień w tym czasie apokaliptycznym, zanim wyleje w pełni kielich goryczy.

3. Szarfy z napisem:„Powstań Polsko”.

4. Chusta z wizerunkiem popiersia Jezusa Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina – intronizowanego. Na prawym rogu chusty obraz w owalu Niepokalanej Królowej w białej sukni, welonie i płaszczu niebieskim, a na  lewym rogu też w owalu postać papieża św. JPII . Na obrzeżach chusty złoty napis: „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi. Św. JPII był po lewej stronie w szatach białych z piuską na głowie, oraz był św. o. Pio.

5. W modlitwach odmawiać, przychodzi Sługa Boży Don Dolindo.

6. Obraz popiersia Pana Jezusa z otwartym Sercem i Maryję z otwarty Sercem.

Pan Jezus prawą ręką błogosławił a lewą wskazał na Serce, które było otoczone cierniami. Ubrany był w szaty bordo. Maryja trzymała w prawej ręce lilię białą, a lewą wskazała na Serce, które otoczone było różyczkami w kolorze czerwieni z zielonym gałązkami. Tu też był duchowo obecny św. Jan Paweł II z pastorałem papieskim, głowa nakryta mitrą. Znak godności chrześcijańskiej - biały szaty liturgiczne.

http://domymodlitwyjp2.pl/pl/ordzia-2022-amm

Komentarze

Popularne posty