ŚWIĘTY ALEKSY, CZŁOWIEK BOŻY. PSALM DO ŚWIĘTEGO ALEKSEGO.

Piątek, 14 lipiec 2017 rok godzina nocna. 
Nawiedzenie Świętego Aleksego.

W środku nocy się zbudziłam i nie mogłam zasnąć, więc modlitwę rozpoczęłam, aby się pomodlić. 
Gdy różaniec odmawiałam, wtem postać jakąś ujrzałam, lecz z obrazu go poznałam, że to jest Święty Aleksy. Przyszedł do mnie z zaufaniem i z delikatnym przesłaniem mówiąc:

Pisz Boża Owieczko; 
Ja Święty Aleksy przychodzę do Ciebie w Bożej potrzebie, abyś zapisała te słowa, które Ci podyktuję o sobie. Pragnę, aby kult o Mnie rozwinął się bardziej. Jestem Świętym, o którym mało mówi się, ponieważ jest ogromne zaniedbanie względem Mnie.
Zatem proszę Cię, poczyń starania w tym, o co Cię proszę, a Ja Święty Aleksy składam Ci obietnice; że kiedy będę wzywany po imieniu dla wstawiennictwa u Boga, przez osobę wołającą do Mnie w jakiejkolwiek sprawie, zawsze zostanie wysłuchana i pomoc będzie jej dana.
Módl się zatem, tymi słowy, jakbyś psalm nabożnie śpiewała, Bóg wykazał Świętą Wolę, aby ludzkość o Mnie pamiętała. 

I Święty Aleksy podyktował mi te słowa, które zapisałam, aby ludzkość błagania wznosiła i nimi się modliła.

Psalm; Do Świętego Aleksego. 
Święty Aleksy, Patronie mój, 
gdy mam zmartwienie, to przy mnie stój, 
liczę na Ciebie i pomoc Twą, 
wspieraj mnie co dzień modlitwą Swą. 
Twe pustelnicze życie poznałam, 
kiedy życiorys Twój przeczytałam; 
Byłeś szlachetny, mężny dla Boga 
w tym trudna była Twa życia droga.
Wygrałeś bitwę, gdyż w niej zwyciężyłeś 
żyjąc w ukryciu, wiele tym zmieniłeś, 
w sobie, przy sobie i w koło siebie, 
ubogacając tych, co są w potrzebie. 
Na koniec Twojej wędrówki świętej, 
stałeś się świadkiem myśli niepojętej, 
ubogacony w różne Boże dary, 
dałeś świadectwo świętej Swej ofiary.
Święty Aleksy, dziś proszę Ciebie, 
wspieraj mnie w każdej mojej potrzebie. 
Dodawaj mi sił w mocy zwycięstwa, 
bym szła przez życie zawsze z darem męstwa. 
Bądź mi podporą i też pomocą 
w każdziutkiej chwili - we dnie i nocą. 
Swym wstawiennictwem wspomagaj mnie, 
Święty Aleksy - liczę na Ciebie.
Nie spuszczaj ze mnie kontroli Swojej, 
niech moje serce żyje wciąż pokojem, 
by moje słowa i moje czyny, 
były pożytkiem dla Boskiej przyczyny. 
Chroń mnie o Święty w godzinie złej,
aby żadne zło nie pastwiło się. 
Niech Bóg mnie dobrem obdarowuje 
i wszystkie posty moje przyjmuje. 
Amen.

Po tym nadzwyczajnym spotkaniu ze Świętym postanowiłam pracować dla Niego i wypełniać co mi dane od Niego. A przez moje szczere staranie, staranie chcę i wam obwieścić to przesłanie. Amen.

Święty Aleksy z Odessy. 
Wyznawca i asceta z Edessy (dziś Urfa, Turcja).

Według biografii z VI wieku uciekł w dniu ślubu i żył w ukryciu całkowitej nędzy. Późniejsza legenda głosi, że jednak powrócił do rodzinnego miasta i zamieszkał jako żebrak pod schodami własnego domu. Rozpoznano go dopiero w dniu śmierci.

Ponoć sam papież przybył wtedy do śmiertelnego łoża. Aleksy doznawał czci w całym Kościele, a jego relikwie dotarły do wielu miejsc w Europie. Postać tego ascety znalazła żywy oddźwięk w literaturze i dramacie średniowiecznym.

https://youtu.be/85kSr1ehOGs
Komentarze

Popularne posty