PROŚCIE O DAR MIŁOŚCI. Słowa Boga Żywego z dnia 01.01.2022 roku.

Takie pouczenie otrzymałam w sercu swoim.


Gdy Miłość zostaje wyparta przez nienawiść, wszelkie hamulce puszczają i zło ogarnia całość. 

Co pozostaje??

Ciemność!

Proście Boga Żywego o Dar Miłości, aby Miłość wyparła nienawiść, a Światłość wyprze ciemność i Światłość zajaśnieje!

I będzie królować w waszych sercach.

I proście także o Dar Wiary, który jest równorzędny do Daru Miłości.

Albowiem ten, kto ma wiarę, ten prawdziwie posiada Miłość.

Gdyż Jezus rzekł: "Ten, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie". 
Komentarze

Popularne posty