OTO CZAS, BY WSTRZĄŚNIĘTA ZOSTAŁA ZIEMIA! OTO CZAS, BY WSTRZĄŚNIĘTE ZOSTAŁY NIEBIOSA! Słowa Boga Żywego z dnia 23.01.2022 roku.

Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dziś, dnia 23.01.2022 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


Córko Moja Katarzyno nie lękaj się do nich mówić w Moim Imieniu, ani nie lękaj się ich, gdyż to Ja Jestem będę Cię prowadzić i w dzień i w nocy!

Gdyż Moja Wola stanie się, czy tego chcą, czy też będą przeciwni Mej Woli!

Oto Ja Jestem kładę Moje Słowa w twoje usta, tak jak to uczyniłem słudze Memu, Jeremiaszowi. I posłałem go do Ludu krnąbrnego o twardym karku. Tak i dziś czynię to ponownie!

Wiedz córko Moja, iż wielu Cię odrzuci i wielu będzie walczyć przeciwko Tobie. Lecz powiadam Ci, nie może być sługa wyższy od Pana. I tak jak Panu uczynili, tak i Tobie podobnie będą czynić. 

Lecz Ty, o córko Moja wytrwaj do końca, albowiem  Moja Ręka będzie Cię prowadzić.

Idź i przekaż temu ludowi krnąbrnemu o twardym karku, iż oto Aniołowie Moi są już na Ziemi i czynią tak jak im nakazałem!

I rzekłem do nich!

Spójrzcie Moi umiłowani i oddani Mi, mieszkańcy Niebios, jak Stworzenie, które uczyniłem stanęło przeciwko Mnie, Bogu i Stwórcy Wszelkiej Rzeczy!

Jak urągają Mojemu Słowu i jak są przeciwni Mej Woli!

Oto czas, by wstrząśnięta została Ziemia!

Oto czas, by wstrząśnięte zostały Niebiosa!

Cóż nam pozostaje z patrzenia na nieprawości i wszelkie zło popełniane przez nich na Ziemi?!

Czyż Moje Oblicze ma spoglądać w nieskończoność na obrzydliwości popełniane bezustannie przeciwko Mnie?!

Czyż Mam przeciągać Moje Miłosierdzie w nieskończoność, aby szydzili bezustannie Mojej Miłości i Mojej Sprawiedliwości?!

Mówiąc, Bóg Jest Miłością, na cóż nam przestać grzeszyć i trwać w uporze grzechu?!

ON nieskory jest do gniewu, a czasu mamy coraz więcej!

Nie!!

Nie tak będzie jak zamiarem jest ich, gdyż Ja Jestem! Bóg Wszechmocny! Rzecze! Dość!!

Niech zamilkną ich kłamliwe usta!

Usta urągające Mi!

Niech wstrząśnięte zostaną ich domy, aby prawdziwie skruszyło ich serca!

By zobaczyli, iż Ja Jestem! Jest Prawdziwy Bóg i Pan!

I poznają Moje Imię!

I poznają, iż Ja Jestem Pan!

Amen.
Komentarze

Popularne posty