PIEŚŃ SERCA. NIECH BĘDZIE POCHWALONY BÓG, JEDYNY I PRAWDZIWY, PAN W NIEBIE. Przekaz z dnia 22.01.2022 roku.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który z Miłości oddał Siebie.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Którego Imię Święte jest w Niebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który stał się Chlebem Życia. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Którego Chwała wieczna Jest w Niebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który oddał Samego Siebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który Życie nosi w Sobie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który zasiada na Tronie w Niebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który stoi blisko Ciebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który zbawia Ciebie.

Niech będzie pochwalony Bóg, 

Jedyny prawdziwy Pan w Niebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który stworzył Ciebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który życie oddał za Ciebie. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który odkupił winy Twoje. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który Barankiem Ofiarnym stał się dla Ciebie.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który czyni wszystko Nowym.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który przychodzi do Ciebie w Imię Święte Swoje. 

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który zbiera dzieci Swoje.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który raduje serce Twoje.

Niech będzie pochwalony Ten, 

Który Światłością Jest duszy Twojej. 
Komentarze