Posty

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

Pieśń Serca dla Pana Naszego. 10/10/2020

PIEŚŃ SERCA. 07/10/2020

Narody Ziemi, nadszedł czas!!!

KRZYŻ WKRÓTCE ZAŚWIECI NA FIRMAMENCIE NIEBA. ANIOŁ Z SZÓSTĄ PIECZĘCIĄ JEST JUŻ GOTOWY.

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Ostrzeżenie. "Wszystko jest już przygotowane i zaplanowane. A Elity uderzą niespodziewanie". Przekaz z dnia 29.08.2020 roku.

"Dość już! JA mówię dość"! Ostatnie ostrzeżenie dla ludzkości. Przekaz z dnia 28.08.2020 roku.

"Oto już dziś jest potwierdzeniem, że prawdziwie jesteś posłana przeze Mnie do ludu krnąbrnego i buntowniczego". Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku.

"Do wszystkich Hierarchów Kościoła Mego!! ..Spuścizna Moja stoi opuszczona i zbrukana fałszywymi doktrynami i naukami!!" Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku.

"Zostanie zabrany pokój tej Ziemi. Za ich uczynki i zbrodnie". Słowa Boga Żywego z dnia 25.08.2020 roku. Oraz Apel modlitewny. Zostało 6 dni. Świat zostanie wstrząśnięty.

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus wzywa świat do pokuty i modlitwy. Psalm 51 i 91. Przekaz z dnia 22.08.2020 roku.

Znaczenie Tronu Dawida. Prawdziwy Król. Jezus Chrystus. YAHUSHUA HA MASHIYAH. Przekaz z dnia 19.08.2020 roku.

"Jeśli cierpicie z powodu Głoszenia Prawdy, to wiedzcie że ja wpierw cierpiałem z Miłości do was". Słowa Boga Żywego z dnia 18.08.2020 roku.

Apel o post i modlitwę w każdą Środę (19.08.2020, 26.08.2020 i 02.09.2020 aż do 03.09.2020) oraz aby każdy dom miał Święty Krzyż powieszony nad drzwiami wejściowymi.

Do Kościołów!! Biada im! Biada, bo wielką chłostą uderzę w nich! Wielką!" Przekaz z dnia 16.08.2020 roku.

"Idź dziecko Moje i powiedz im, Pokoleniu przewrotnemu!" Słowa Boga Żywego z dnia 08.08.2020 roku.

"Dlaczego tak ważne jest, aby zło Miłością odpłacać". Przekaz z dnia 11.08.2020 roku.

"What has just happened ?? | August 2020 part 9"

"Dlaczego Jezus Chrystus był przez Ducha Świętego zaprowadzony na pustynię i przez 40 dni pościł". Przekaz z dnia 10.08.2020 roku.