WEZWANIE DO MODLITWY I POKUTY. Przekaz z dnia 22.04.2021 roku.

Moi umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszemu, bracia i siostry.

Czas przyspieszył, a wydarzenia na tym świecie postępują bardzo szybko. Niebo ostrzega nas i poucza, abyśmy trwali w wierze i Miłości. Abyśmy pokładali całą ufność w Boga Żywego i Jezusa Chrystusa. 

Abyśmy nie lękali się tego, co ma lada chwila nadejść, lecz pozostawać na czuwaniu w modlitwie i pokucie. Gdyż tylko w pokorze i przez pokorę naszych serc i szczery żal za grzechy, Bóg Ojciec w Swym Miłosierdziu obdarza nas Swymi licznymi Łaskami oraz wysłuchuje naszych modlitw. 

Zwołuję Apel modlitwy i postu, by Dobry Bóg spojrzał łaskawym Obliczem Swym na nas, wzywających Go z całego serca i duszy, by ratował naszych braci i nasze siostry. By Jego Milosierdzie zanurzyło wszystkie dusze i te bliskie przy Bogu i te daleko od Boga.

By został skrócony czas jeszcze bardziej, aby Dobry Bóg Ojciec, Bóg Żywy i Jezus Chrystus mógł uratować jak najwięcej dusz naszych braci i naszych sióstr.

Niech Trójca Przenajświętsza ochroni od zguby wiecznej nas wszystkich.

Zanurzając dusze w Najświętszej Krwi Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa.


Ewangelia wg św. Mateusza
 
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:  
«Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie». 
Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

Komentarze

Popularne posty