"PAPIEŻ FRANCISZEK PRZEINACZA MOJĄ NAUKĘ". Przekaz z dnia 12.04.2021 roku.

Potwierdzenie Słowa Boga Żywego i tego co powiedziałam wczoraj do małej grupy ludzi.

Że już niebawem Bóg Wszechmogący będzie wołał:

"Wyjdźcie spośród tego ludu, albowiem ich grzechy sięgły Nieba. Wyjdźcie, abyście nie stali się udziałem w ich czynach i grzechach. Bo wielka kara spadnie na lud buntowniczy".


https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2016/11/przekaz-nie-jest-caym-przekazem-z-10.html?m=1


Komentarze