"NA NOWO STWORZE STWORZENIE, KTÓRE BĘDZIE MI ODDANE I PRAWE".

 Droga Doroto, dziś usłyszałam w sercu swoim oto Słowa Boga Żywego i dzielę się z Tobą i z wami wszystkimi. 


"Oto mówi Bóg i Pan Wszelkiego Stworzenia!

Ja Jestem!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Z tych maluczkich i odrzuconych odnowię Mój Lud wybrany!

Podniosę ich i obmyje i włożę na nich czyste szaty i nauczę ich chodzić Moimi ścieżkami!

Wpisze w ich serca Moje Prawo Miłości i złożę na ich Duchu Znak Baranka Bożego! 

I będą oni Mym wiernym Ludem, a Ja Będę ich Bogiem, Panem i Królem!

Tak powziąłem i tak się stanie!

Iż zbiorę ze wszystkich Krańców Ziemi Mój Lud wybrany!

I Dam im Nową Winnice i Nowe Niebo i postawie ich na Niej!

I będą oni radować się razem ze Mną!

I to co było już przeminęło i nie powróci ponownie!

Gdyż na Nowo Stworze Stworzenie, które będzie mi oddane i prawe!

Będzie kroczyć Moimi ścieżkami i będą oni ze Mną Jedno!

Jedno w Mym Duchu i Słowie!

Poprzysiągłem Sam na Siebie, iż tak uczynię i tak się stanie!

Amen".

Komentarze

Popularne posty