JAK GŁUSI STALIŚCIE SIĘ NA KRZYKI CIERPIĄCYCH!!

"Jak ślepi stali się na losy i krzywdy ubogich!!

Jak głusi stali sie na krzyki cierpiących!!

Jak oziębłe stały się ich serca, które nie okazują Miłosierdzia wobec braci i sióstr potrzebujących!!

Ile Dobra otrzymali ode Mnie i otrzymują go nadal!!

Lecz nie umieją się nim dzielić z bliźnim swym!!

Jak krótkie stały się ich ręce, by dosięgnąć dłoń tych, którzy do nich wyciągają!!

Jak wrogie stały się ich spojrzenia wobec płaczących i smutnych, zgarbionych i głodnych!!

Jak wielkie nastało odstępstwo Mych dzieci, którym oddałem wszystko co miałem, aby one powróciły do Mnie!!

Oddałem im Siebie w Miłości bezgranicznej, która wszystko wycierpiała w ciele umiłowanym i uwielbionym!!"

Komentarze

Popularne posty