KANTYK ZACHARIASZA

 Drodzy bracia i siostry proszę Was abyście codziennie śpiewali Kantyk Zachariasza.
Usłyszałam to w sercu swoim i dzielę się z Wami wszystkimi. KANTYK ZACHARIASZA (Łk 1,67-80) 

W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela,
K. bo nawiedził i odkupił swój lud, 
W. wzbudzając potężnego Zbawiciela, w domu Dawida, swojego sługi.
K. Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane w dawnych czasach przez usta Jego świętych proroków, że nas wybawi od naszych wrogów i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. 
Wypełnił tak swoje Miłosierdzie, które okazał ojcom naszym, pamiętając o swoim świętym Przymierzu i przysiędze złożonej ojcu naszemu Abrahamowi, że da nam, byśmy uwolnieni od strachu i wyrwani z ręki naszych wrogów, służyli Mu w świętości i sprawiedliwości przed Jego Obliczem przez wszystkie dni nasze.
W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela. 
K. A ty, dziecino, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem przygotować Jego drogi, obwieszczając ludowi zbawienie i odpuszczenie jego grzechów.  
Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga naszego nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, by oświecić tych, co żyją w ciemności i w cieniu śmierci, by skierować nasze kroki na drogę pokoju.  
W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela. 


Komentarze

Popularne posty