KOŚCIÓŁ. DRZEWO, KTÓRE NIE WYDAJE DOBRYCH OWOCÓW.

Ewangelia znaczy głoszenie Dobrej Nowiny.

Dobra Nowina to Zbawienie i Królestwo Boga Żywego. 

I tak jak Jezus Chrystus nauczał czyli głosił Dobrą Nowinę i przekazywał ją uczniom Swym i Ludowi Swemu, tak i oni poszli do świata tego głosić i nauczać Słowa Boga Żywego.

Kościół ma za zadanie nauczać i głosić Dobrą Nowinę.

Ma naśladować Jezusa i Apostołów Jego.

Jeśli tego nie czynią, są jak drzewo, które nie wydaje owoców podobnym do drzewa figowego, na którym Jezus nie znalazłszy owocu, przeklął owe drzewo.

Tak stanie się z Kościołem, który nie strzeże Słów Boga Żywego, nauczając nieprawdy.

Drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, zostanie ścięte i w ogień wrzucone.

Jeśli Kościół nie nawróci się do Słowa Boga Żywego i do Prawdy, ziemia otworzy gardziel swój i pochłonie go.

I będzie też podobnie jak było za czasow Lota i Abrahama.

Gdy przyszedł Pan z Aniołami Swymi do Abrahama, wtedy posłał Aniołów do miasta zwanego Sodoma, aby ocenić miarę ich grzechów oraz by wyprowadzić Lota i jego rodzinę, poza mury tego grzesznego miasta.

Tymczasem Abraham targował się z Panem o losy tego miasta i ich mieszkańców.

"Panie, jeśli znajdziesz 10 sprawiedliwych, to zniszczysz to miasto?"

Tak podobnie będzie i teraz.

Komentarze

Popularne posty