ARKA PRZYMIERZA JEST PLANEM ZBAWIENIA.

Świątynia to wzór serca.

Świątynia to Kościół. 

Kościół to Ciało Jezusa Chrystusa.

Chrystus w ciele człowieka.

Miejsce Święte Świętych to Tabernakulum.

Arka Przymierza to Przykazanie Boga Żywego i Łaska.

Eucharystia to Arka Przymierza, Nowego Przymierza w Jezusie Chrystusie, Który wypełnił Prawo Miłości i Jest Wielkim Kapłanem wszystkich Kapłanów.

Arka to Ciało Jezusa, w którym ukryty był Chrystus, Bóg Żywy. Trójca Święta.

To poznanie otrzymałam odnośnie Świątyni i Kościoła.

Lecz prawdziwą Świątynią jest nasze serce.

Budynek to tylko wzór naszego ciała. A w ciele serce.

Każdy z nas, jest komórką Ciała Chrystusa.

A zlepek komórek tworzy Ciało.

A wszystko jest Jednością i tworzy Jedno w Bogu Żywym.

Arka Noego, na której uratowani był Noe i jego rodzina oraz zwierzęta, to późniejsza Arka Przymierza, którą Bóg Żywy nakazał Mojżeszowi zrobić, aby prowadził Lud wybrany dniem i nocą. 

I był Bóg Żywy pośród Ludu Swego w obłoku i ogniu.

Potem obrał niewiaste Miriam, Maryję w ciele, aby niosła Przymierze Boga Żywego. Jezusa Chrystusa.

Maryja była Arką niosącą Żywe Słowo Boga Żywego.

W niej Bóg złożył Przymierze i Zbawienie dla ludzkosci.

I był Bóg pośród Ludu Swego.

Dziś Arką jest Jezus Chrystus.

Gdyż On jest Mesjaszem i Zbawicielem.

W Żywym Chrystusie znajdziemy ratunek.

Maryja jest strażniczką.

Dwa Serca, które są jedno.

Jest Współodkupicielką.

I pośredniczką Łask Bożych.

Jest też Matką Króla i Zbawiciela.

I Jest przy Nim.

Jako Nowa Ewa, a Jezus jako Nowy Adam.

Odkupił Bóg Żywy tym samym winę Ewy pierwszej i Adama pierwszego, którzy zgrzeszyli przeciw Bogu Żywemu.

Jest też Królową Stworzenia.

A Jezus Chrystus Królem Stworzenia.

Niesamowite co widzę.

Plan Zbawienia.

Bóg jest cudowny.

Ten, Który Stworzył Stworzenie, przybył jako Stworzenie, aby wykupić i odkupić Stworzenie, Które Stworzył.

Niesamowite!!!

A to wszystko pokazał mi Bóg Żywy w sercu moim.

Komentarze

Popularne posty