CZYSTOŚĆ JEST ŚWIĘTA!!

Powiadam wam jeszcze raz!!

Czystość dziecka jest Świętością!!

Czystość umysłu, serca i Ducha i duszy i ciała!!!

Biada każdemu, kto to, co Święte i co do Boga Żywego należy, uderza!!

Jeśli ludzkość nie powróci do wartości Ducha!! Do wartości Świętych!! Do Prawa Miłości zostanie uderzona przez Sprawiedliwość Boga Żywego!!

I Biada wielka biada spadnie na to Przewrotne Pokolenie!!

Biada mieszkańcom Ziemi za ich niegodziwość!!

Za ich złość przeciw Życiu!!

Za bluźnierstwo przeciw Słowu Boga Żywego!!

Biada powiadam wam biada!!

Albowiem zawołają do gór! "Ukryjcie nas przed gniewem Baranka Bożego!

Zasłońcie nas, abyśmy uszli przed Jego Obliczem!

Albowiem Wielkie są Dzieła Wszechmocnego!!

I Wielkie jest Jego Ramię, które spada na nas!

Schowajcie nas w swych grotach i ukryjcie nas, jak ukryliście wielkiego Proroka Boga Żywego!"

Lecz na próżno będzie wasze wołanie!

Na próżno wasze próby ukrycia się przed Tym, Który zasiada na Wiecznym Tronie Swej Chwały!

Albowiem nic nie może być ukrytego ani zakrytego!!

Gdyż wszystko jest Jawne przed JEGO Obliczem!!

Komentarze

Popularne posty