OGŁASZAJCIE POWRÓT JEZUSA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ROZPOWSZECHNIANIA!

Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)

Carbonia, Włochy 7 września, 2022


Ogłaszajcie powrót Jezusa we wszystkich źródłach rozpowszechniania!

Moje błogosławione dzieci, to Bóg Ojciec teraz przemawia do was!

To Bóg Ojciec powołuje was do bycia świętymi kapłanami, aby pasterze konsekrowani i namaszczeni przez Boga widzieli w was wielkość i naśladowali was.

Moje dzieci, Kościół upadł… Szatan panuje w Kościele!

Wzywajcie Ducha Świętego, aby otworzył wasze serce i umysł, aby obdarzył was miłością Jedynego i Prawdziwego Kapłana… Świętego, Jezusa Chrystusa Pana.

Uklęknijcie przed Ukrzyżowanym, wezwijcie na pomoc Niebo, proście o przebaczenie za grzechy, bądźcie w zgodzie ze świętą Ewangelią.

Moje dzieci, weźcie Pismo Święte w swoje ręce, czytajcie! ... Wsłuchajcie się w głos Ojca: na tych stronach jest Słowo Boże!

Wiele rzeczy zostało skradzionych, ... pozostaje jednak zrozumieć, że tylko Bóg może zrobić wszystko, że tylko Bóg jest Stwórcą, że człowiek musi uklęknąć przed swoim Stwórcą, aby nie znaleźć się w rękach diabła.

Moje dzieci, to jest godzina ciemności, to jest godzina szatana! ...wyszedł ze swojego piekła ze wszystkimi swoimi demonami i są one spuszczone ze smyczy na ulicach tego świata: ... powietrze jest zarażone złem!

Dzieci Moje, módlcie się, miejcie zawsze Jezusa w sercu, módlcie się o Jego wczesny powrót i odmawiajcie Różaniec Święty.

Dajcie wszystko Niebiosom! Oddajcie się dla zbawienia tej ludzkości, która wpadła w ręce szatana i nie chce się już podnieść.

Nie będę mógł długo czekać z Moją interwencją, oto gdzie teraz jesteśmy! Nadeszły czasy, są to czasy dojrzałe, w których ujrzycie na waszych oczach każde objawienie podyktowane prorokom; ... wydarzą się katastrofalne rzeczy, rzeczy, o których ludzkość myślała, że to tylko fantazja! Człowiek jest przekonany, że wszystko wróci do normy, że nadejdzie pokój.

Szatan zmusił was do wpadnięcia w swoją pułapkę, by napełnić was sobą, odebrać wam wszelką wolę, każdą myśl, doprowadzić was do stanu niewoli!

Człowiek, zdalnie sterowany przez szatana, na zawsze będzie niewolnikiem w jego rękach.

Oto Ja, Bóg Ojciec, chcę uprzedzić Moją interwencję, aby tak się nie stało: Moje dzieci wkrótce doznają ulgi, zabiorę je do nowego świata!

Sprowadzę z powrotem na ziemię, napełnionych niebiańskimi darami, prawdziwych żołnierzy Jezusa, ostatnich apostołów, tych, którzy pójdą na świat, aby ewangelizować tych, którzy zaparli się Syna Człowieczego jeszcze w wizji Chwalebnego Krzyża.

Umiłowane dzieci, łączcie się między sobą, bądźcie silni w Miłości! Mocni w Słowie Bożym! Silni w ogłaszaniu powrotu Jezusa na tę ziemię. Wzywajcie wszystkie narody do zbawienia!

Ogłaszajcie powrót Jezusa we wszystkich źródłach rozpowszechniania!

Poproście tę ludzkość, aby się przygotowała, teraz jest ta godzina! Wszystko wydarzy się w tym czasie, na oczach tej ludzkości.

Przyjdźcie! Błogosławię was w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, witam was w Moim Sercu;

Jako Ojciec i jako Bóg Stwórca będę nosił was na Moich Rękach i nauczę chodzić w Moim Słowie, w Mojej Woli, w Mojej Prawdzie!

Moje dzieci, przyprowadzę was wszystkich, którzy będą słuchać, was, którzy pasjonujecie się Słowem Pana!

Wy, którzy Mu służycie, kochacie Go, wzywacie Go ze wszystkich sił, będziecie mieli możliwość kroczenia w Jego Ramionach, aby być silnymi i zwycięskimi. Amen.
Komentarze

Popularne posty