O SŁUDZY MEGO SŁOWA! Słowa Boga Żywego z dnia 03.05.2021 roku.

Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 03.05.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogacego przekazuje je wam i światu. 


Pisz córko Moja i i przekaż im Moje Słowo! Albowiem Jam Jest, Który Jest, włożyłem Moje Słowo do serca twego. 

Spójrz córko Moja i płacz razem ze Mną nad nimi!

Albowiem Ci, których ustanowiłem i uświęciłem, aby strzegli Mego Słowa i Mej Najświętszej Ofiary, opuścili Mnie!

Odłożyli Mnie na bok, jak odkłada się zużytą i niepotrzebną rzecz!

Tak uczynili ze Mną! Z Bogiem Żywym, Chrystusem!

A Moje Słowo i Moją Świętość zanieczyścili i uczynili bezbożność w oczach Mego Ludu!

Nauczając przewrotnie!  

Albowiem kłamliwe stały się ich języki!

Oblubienica Ducha Mego i Matka Ludu Mego płacze nad nimi!

O Słudzy Mego Słowa!

Czymże zawiniłem wobec was, iż zamknęliście swe serca przede Mną?!

Bogiem Żywym, Który Jest Miłością!

Jam Jest Miłością i Dawcą Życia i wszystko wychodzi z Mej Ręki!

Zaprawdę! Zaprawdę powiadam wam!

Iż tak, jak odrzuciliście Moje Słowo i Moje Przymierze, tak Ja odrzucę was sprzed Mego Oblicza!

I tak jak zburzyliście Moją Prawdę uderzając w Moje Słowo i w Czystość Ducha Mego, tak Jam Jest, zburzę mury wasze i wstrząsnę wami i uderzę w was Moją Sprawiedliwością, tak iż powale was!

Amen.Komentarze

Popularne posty