O LUDY NIEROZUMNE!! O POLSKO!! Słowa Boga Żywego z dnia 25.05.2021 roku.

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 25.05.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


To mówi Bóg Ojciec Wszechmogący!!

O ludy nierozumne!!

O ludy o krnąbrnym karku i przewrotnym sercu!!

Jak obrzydło mi patrzeć na wasze zbrodnie i bunt przeciw Mnie i Memu Słowu Żywemu!!

Uderzacie w Moje Stworzenia! W Moje Skarby, które są dziełem Mych Rąk!!

O ludy narodów Ziemi!!

Dałem wam serca żywe, a wy uczyniliście je sercami z kamienia!!

Wasza pycha i nienawiść prowadzi was do zguby i wiecznej śmierci!!

Zbudowaliście na nowo wieżę Babel bluźniąc Mi i szydząc ze Mnie i z Mego Słowa, sądząc, iż nic nie uczynię przeciwko wam!!

Jam Jest, Który Jest powiadam wam!!

Oto Moja Sprawiedliwość zstępuje z Mej Prawicy!!

I zostaniecie osądzeni!

A wasze zbrodnicze czyny zostaną wam odpłacone!!

Moje Oblicze rozżarzy się i pochłonie oczyszczając wszystko!!

Powiadam wam wszystkim!!

Biada wam biada!!

Biada tym, którzy biorą udział w masowym  ludobójstwie!!

Biada tym, którzy biorą udział w masowym mordowaniu dzieci!!

Moich kwiatów niebiańskich!! Czystych i niewinnych!!

Albowiem zostaniecie powaleni przez Moją Sprawiedliwość!!

O Polsko!!

Jeśli nie zaprzestaniesz morderczych kroków przeciw Moim Stworzeniom, Ja Jestem, uderzę Cię!!

I rozkażę Morzu twemu, aby uderzył w Ciebie i wody Bałtyku uderzą z całą siłą w głąb lądu twego!!

O  Polsko!!

Poczujesz wstrząs, tak duży, że wszystko co stać będzie, zostanie powalone padłszy na oblicze swe!! 

Wszystko będzie się trzęsło i wielkie uderzenie nastąpi!!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam!!

Jeśli się nie nawrócisz i nie powrócisz do Mego Przymierza i Mego Słowa i jeśli nie powrócisz na Moją Drogę Miłości, poprzysiągłem Sam na Siebie, iż wszystko to się stanie nim czas upłynie!!

Amen.

Komentarze