KOŚCIÓŁ ZOSTANIE ROZEBRANY DO NAGA, ABY PRAWDZIWI APOSTOŁOWIE MOGLI POWSTAĆ.

28 maja 2019 - Słowa Jezusa do siostry Klary

Jezus zaczął… „Chodzi o Miłość, Clare. Kościół istnieje tylko po to, by okazać Moją Miłość. W przeszłości tylko zademonstrował swoją siłę, bogactwo, zdolność uciskania ludów i manipulowania rządami. Zostanie rozebrany do naga, aby prawdziwi Apostołowie mogli powstać i przyodziać go Moją Miłością i Chwałą.

„Moje owce słuchają Mego Głosu, Moje owce szukają Mego Oblicza. Moje owce należą do Mnie i nikogo innego. Usuwam wszystkie zwyczaje i praktyki z Mojego Kościoła, które nie są związane ze świętym życiem.

„W przeszłości bałwochwalstwo pozostawało niezauważone i ludzie słuchali każdego, kto był na tyle rzucający się w oczy, by zaimponować im. Dlatego łatwo dają się zwieść.

„W tym Pokoleniu usuwam balast z serc Mojego ludu.  Nigdy więcej chrześcijan z hollywoodzkich gwiazd.  Sprowadza tylko chciwość, bałwochwalstwo i błąd.  To, co jest przedstawiane jako kościół, to działająca manipulacja Moim Ludem, którego nauczono wielbienia osobistości.

„Uczyłem was przykładem i chociaż tłumy szły za Mną wszędzie, ani razu nie wziąłem od nich daniny i pieniędzy. Raczej żywiłem ich, leczyłem ich rany i uczyłem ich pokuty i niegrzeszenia. To są lekcje, które pozwolą pielęgnować obfitą glebę i przynieść tysiąckrotne plony.

„Ludu Mój, wracamy do Kościoła w Sercu Mojego Ojca. Tęskni do ludzi, którzy będą Go czcić w Duchu i Prawdzie, ludzi, którym nie zależy na zadowalaniu mas czy budowaniu cytadeli. To raczej maluchy rozprowadzają Moją Miłość od jednego do drugiego.

„Opiekują się rannymi i wykluczonymi. I od tego pokornego początku będę budować Mój Kościół do takiego, jakim z Mojego punktu widzenia powinno być zawsze”.

Komentarze

Popularne posty