Modlitwa serca. Przekaz z dnia 28.05.2021 roku.

Słowa te popłynęły z serca mego. Do Ciebie i świata całego.


Daj mi Ojcze serce wedlug Serca Twego, co będzie kochać też i bliźniego swego. Daj mi Dar Ducha Świętego, Dar pobożności i czystości.

Proszę także o Dar męstwa, bym doszła do zwycięstwa. Do Królestwa Niebieskiego, Królestwa Miłości i Radości. 

Proszę Cię o Ojcze, daj mi oczy nowe, bym z Miłością Twoją spoglądała na braci i siostry moje.   

Daj mi usta nowe, bym głosiła Słowo Twoje. Na Chwałę i Uwielbienie Tobie. Boś Ty o Boże, Jedyny Prawdziwy, w Swej Miłości obdarzyłeś nas grzeszników Swym Darem, stania się dzieckiem Bożym. Tyś o Wieczny Stwórco z Miłości do nas, oddałeś SWE Życie na Krzyżu za nas.

Tam na Golgocie Słowo przybite dało nam z Krzyża nowe życie.

Niech promienije Łaska i Chwała Twoja, co Krwią Świętą obmyjesz, staje się Świętością Twoją.

Niech Świeci w Niebie i Chóry Aniołów oddają Tobie pokłon i dziękczynienie. Niech cała Ziemia stanie się Twym ogrodem. Gdzie Miłość zakwita i w piękne kwiaty niebiańskie zamienia.

Niech brat brata miłuje, a siostra siostrę. By Twoja Miłość świeciła w ludzkich sercach.

Niech cała Ziemia śpiewa Tobie Ojcze i Synowi i Duchowi Świętemu, Wszelką Chwałę i Cześć i Uwielbienie. 

Alleluja. Ojcu Niebieskiemu, Alleluja Jezusowi Chrystusowi, Bogu i Panu Naszemu. Alleluja Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi Wiecznemu.

Komentarze

Popularne posty