"Tak jak Abraham odrzucił Ismaela. Tak JA odrzucę was Potomkowie Ismaela...". Słowa Boga Żywego z dnia 21.07.2019 roku.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego odnośnie Ismaela, które usłyszałam w sercu swoim dnia 21.07.2019 roku i z Woli Boga Wszechmogącego przekazuję je Tobie i wam i światu.

Idź córko Moja i przekaż im Moje Słowa i niech usłyszą!
Idź i głoś im Moją Prawdę, gdyż umiłowali kłamstwo i trwają w nim!
Wołaj, aż usłyszą!

Oto mówi do was Słowo, które było u Boga i Bogiem było Słowo!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Tak jak Abraham odrzucił Ismaela ze Swego Ludu i wyprawił go razem ze swoją matką na pustynie. Tak Ja odrzucę was Potomkowie Ismaela i przybrane jego dzieci, jeśli się nie nawrócicie i nie odrzucicie waszych ohydnych praktyk, które są w Moich Oczach obrzydliwością!!

Albowiem wasze drogi nie są Moimi Drogami!
A wasze słowa, nie są Moimi Słowami!
Pierworodztwo dałem Izaakowi i jemu powierzyłem Moje Dziedzictwo!
Z niego utworzyłem Filar pod budowe Domu Mego!
I przyszedłem opuszczając Niebiosa i przybrałem ciało!
I zamieszkałem wśród Ludu Mego!
Czyż nie jest zapisane, co wypowiedziałem do Ludu Mego?!
"Ojciec tak umiłował świat, iż posłał Swego Jedynego Syna, aby odnalazł to co zaginęło i aby świat zbawił, a nie potępił".
I czyż nie jest zapisane w Księdze Prawdy, iż Mesjasz będzie cierpieć i będzie zabity, a trzeciego dnia Zmartwychwstanie?!
Wypełniając tym Miłosiernym Aktem Ofiarnym Wolę Ojca Swego, Który odkupił wasze winy Krwią Swego Jedynego Syna?!
I czyż nie jest zapisane, co powiedziałem?!
Że każdy, kto będzie prosił Ojca Mego, Który jest w Niebie w Moim Imieniu, będzie mu dane to, o co prosi?!
I każdy, kto będzie wołać do Ojca Mego w Moim Imieniu, będzie zbawiony?!
I czyż nie jest zapisane, iż tylko pod Jednym Imieniem jest wasze uzdrowienie i zbawienie?!
IMMANUEL jest Moje Imię!
YAHUSHUA HA MASHIYAH, zwany JEZUS CHRYSTUS!
SŁOWO, KTÓRE BYŁO U BOGA OJCA I BOGIEM BYŁO SŁOWO!
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Wyrzekając się Mnie wyrzekacie się Tego, Który Mnie posłał!
Gdyż Ojciec Mój Jest we Mnie, a Ja w Nim!
Ja i Ojciec Mój, to Jedno!
I każdy, kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, Który Mnie posłał!
Posłuchajcie Mnie wszyscy, czciciele fałszywego Proroka!
Ten którego nazywacie waszym Prorokiem, nie jest nim i nie był on posłany przeze Mnie, ani nie włożyłem mu Moje Słowa w jego usta, aby mówił w Moim Imieniu!
I nie wziął on z Ducha Mego, lecz wziął on z ducha kłamliwego, Mego odwiecznego wroga!
Jego serce było zaciemniałe, tak jak jego umysł przysłoniła ciemność, aż stał się cały ciemnością!
A jego uczynki nie były Moimi uczynkami!
A jego drogi nie były Moimi Drogami!
Gdyż we Mnie jest Światłość, a Miłość Moja ma Tron w Niej!
Gdyż Światłość ta jest Życiem i daje Życie!
Ja Jestem Życiem!
I każdy, kto wierzy we Mnie choćby umarły był żyć będzie!
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Tak jak posłałem Mego Anioła, aby uderzył i wytępił armię króla asyryjskiego, Sennacheriba, licząca 185.000 ludzi!
Tak poślę Go ponownie, aby uderzył w was i w tych, którzy chcą szkodzić Mojemu Ludowi i którzy bluźnią Mojemu Barankowi i obrażają Mnie! Boga Swego!
Amen.

Komentarze

https://youtu.be/xRFOT3ZYbco

Tutaj Katarzyna przesłała mi piękną modlitwę do odmawiania, i dzielę się z Wami.
Pamiętajmy o naszych prorokach w modlitwach.

Popularne posty