"Nim to Pokolenie przeminie wszystko się stanie, co się stać musi!" Słowa Boga Żywego z dnia 26.06.2019 roku.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 26.06.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 

Zapisz córko Moja i przekaż im Moje Słowo i niech usłyszy cała Ziemia.

Oto mówi do was Bóg, Ja Jestem!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Za to, że nie przestrzegacie Mego Prawa Miłości!
Prawa, które wam dałem na górze Synaj,  Mojemu słudze Mojżeszowi, a które wypisałem Palcem na skale, aby było wam Świadectwem Mego Przymierza z wami i aby was prowadził Drogą Miłości!
I za to, że bluźnicie Mi i odrzucacie Mnie, Boga i Pana Swego, powiadam wam!
Że nim to Pokolenie przeminie wszystko się stanie, co się stać musi!
Gdyż nie Będę dłużej przyglądał się waszej rebelii względem Mnie, waszego Stwórcy!
I Moja Sprawiedliwość spadnie na wszystkich, którzy nie są opieczętowani przez Moich Aniołów!
Gdyż ich wołałem, a nie chcieli Mnie słuchać i odrzucili Moją Latorośl dającą dobre owoce, a wybrali chwast, który nie dość że nie ma owoców, to sam w sobie jest gorzki i cierpki!
Dlatego powiadam wam!
To co uczyniłem Sodomie i Gomorze będzie wszystkim narodom uczynione, które zerwały ze Mną Przymierze!
Poprzysiągłem Sam na Siebie, że uczynię to, co przyrzekłem!
I Moje Słowo wypełni się co do Kreski!
I uczynię Nową Winnicę, a Ona wyda Mi tysiąckrotny owoc od poprzedniej!
I Będę się Nią radować!
A tych, których wybrałem, będą Moim Ludem, a Ja Będę ich Bogiem, Panem i Królem! 
Amen.

Komentarze

Popularne posty