"Jak długo będziecie uderzać w Moje Słowo?!" Słowa Boga Żywego z dnia 17.06.2020 roku.

Podaję Ci Słowa Boga Żywego, które dziś usłyszałam.

To mówi Bóg, Ja Jestem!

Jak długo będziecie łamać Moje Przykazania Miłości?!
Jak długo będziecie wystawiać Mnie próbie?!
Jak długo będziecie uderzać w Moje Słowo?!
Jak długo będziecie tarzać się w swych grzechach?!
Czyż nie rozumiecie, że wybierając grzech, wybieracie śmierć i piekło?!
Czyż nie pojmujecie tego, że Będę sądził wasz każdy grzech?!
I ze wszystkich waszych złych uczynków?!
Że odrzucę tych, którzy nie są godni Mnie?!
Boga Żywego i Stworzyciela?!
I czyż nie mówiłem do was: "Bądźcie świętymi, bo Ja Jestem Świętym".
O wy bluźniercy!
O wy niegodziwcy! Co przekleństwo stawiają nad Błogosławieństwo!
Jak wielki gniew Baranka Ofiarnego spadnie na was!
Na was wszystkich, którzy nie są opieczętowani Pieczęcią Baranka Bożego!
Za kim idziecie i kogo wybraliście?!
Czyjego Głosu słuchacie i podszeptów?!
Czyż zapomnieliście co powiedziane wam było, a co kazałem zapisać dla przyszłych pokoleń?!
I czyż nie nakazałem wam nauczać waszych synów prawości i dobrego postępowania względem Mnie?!
Boga Ojca waszego?!
Nie będziesz Jakubie szydził z Boga Swego!
Ani nie będziesz chodził za Baalami!
Ani nie będziesz przelewać niewinnej krwi!
Ani nie będziesz oddawać pokłon obcym Bogom i im służył!
Gdyż Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś Łaskę aż do tysięcznego pokolenia, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich Przykazań".
O Jakubie jakie postępowanie potęguje w Twoim domu dziś?!
A Ja Ci powiadam!
Stałeś się siedzibą węży i żmij!
Siedzibą ohydy i obrzydliwości!
Siedzibą deprawacji!
O Jakubie, Jakubie! O Izraelu!
Odrzuciłeś to, co dałem Twemu Ojcu Abrahamowi!
Odrzuciłeś Moją Miłość i Moją Rękę!
Odrzucasz nadal Moją Latorośl, Moją Łaskę Zbawienia!
Bluźniąc i plując, gdy tylko słyszysz Imię Mego Jednorodzonego Syna, Którego objawiłem wam poprzez Moich Proroków!
Zapomnieliście Jego Imię! Imię, które zawiera Imię Ojca!
Yahushua Ha MASHIYAH!
On jest nowym Przymierzem, które dałem światu i każdemu, kto przyjmie je!
Przymierze, które daje wam życie i otwiera wam Bramy Nieba!
I rzekłem w Nim: "Ten, kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, Który Mnie posłał".
Ile jeszcze Świadectw potrzebujesz, aby uwierzyć?!
Ile jeszcze znaków musisz ujrzeć, abyś zrozumiał czas w jakim się znajdujesz?!
Abyś zobaczył, że ostatnie Proroctwa sie wypełniają?!
Biegnij do Mego Syna, aby Twoje grzechy i występki były Ci przebaczone!
Aby Jego Najświętsza Krew obmyła oczyszczając Cię z Twoich nieczystości i nieprawości!
Wołaj Jego Imię, a usłyszę Twoje modlitwy i odpowiem!
Wołaj Go z całego serca, a będą Ci zapomniane liczne grzechy, które popełniłeś względem Mnie!
Boga i Zbawiciela Twego!
Amen.Zaraz gdy napisałam do Ciebie przekazując Słowa Boga Żywego, otworzyła mi się ta strona, która jest potwierdzeniem Słowa wcześniejszego.

Komentarze

Popularne posty