"Do tych, którzy Pokorę zamienili na Pychę". Słowa Boga Żywego z dnia 08.03.2019 roku.

Dziś przesyłam Ci dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 08.03.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 

Dziś Bóg Wszechmogący powiedział te Słowa w moim sercu.

"Nic nie rani Mego Serca, ani Mego Ducha jak Pycha!
Idź córko Moja i zapisz Moje Słowa i przekaż tym, którzy Pokorę zamienili na Pychę!

Oto mówi do was Pan!
Ten, Który Jest Alfą i Omegą!
Ten, Który Jest Miłością i Światłością!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Moja Pokora i Moja Miłość, są Moją Szatą!
Korona Cierniowa Jest Moją Koroną Chwały!
Ja Jestem nie przyszedłem do was jako obłożony bogactwem człowiek Jezus, lecz jako ubogi człowiek Jezus.
Ja Jestem, nie narodziłem się w Królewskim Pałacu, ani wśród Królów, choć Jestem Królem i Panem!
Ani nie narodziłem się wśród Kapłanów, Sanhedrynów, ani wśród Świty Świątynnej, choć do Mnie należy Kapłaństwo!
Ani wśród bogaczy, choć do Mnie należy bogactwo!
Lecz wybrałem ubogość, Pokorę i czyste serca!
Upokorzyłem się dla was tak bardzo, iż opuściłem Niebiosa i przybrałem ciało, które Mi dało Pokorne, czyste serce Miriam, zwana Maria. I to upokorzonym i pokornym objawiłem się i to oni byli pierwszymi, którzy ujrzeli Mnie, Swego Zbawiciela i Pana!
I to oni, Ci upokorzeni, te pokorne serca przyjęły Mnie i żyłem wśród nich!
Szukałem czystych serc, które pokorne są i czyste!
To dlatego rzekłem do was w Jezusie: 
"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".
I także nie narodziłem się w Pałacu, ani wśród bogatych domów i ich rodzin, lecz wybrałem ubogą grotę, która pasterzom i ich trzodom stanowiła schronienie, gdzie mogli odpocząć i przed chłodami nocy i niepogodą się skryć!
Przyszedłem do was przybierając ciało, które służyło Mi za narzędzie, abyście mogli Mnie widzieć i słyszeć!
Przyszedłem do was jako ubogi i Pokorny cieśla, aby wskazać wam Drogę Miłości!
Jedyną Drogę, która prowadzi do Mojego Królestwa Niebieskiego!
Ja Jestem Miłością, która tak bardzo umiłowała świat, że złożyłem Siebie w Czystej Ofierze, aby Moja Krew stała się dla was Wodą Życia!
Ja Jestem Światłością, Która oświeca ciemność, a ciemność Jej nie ogarnęła!
Ja Jestem Panem, gdyż wszystko należy do Mnie i uczyniłem Ogród i ustanowiłem was Moimi zarządcami!
Ja Jestem Życiem, gdyż we Mnie Jest Życie i ze Mnie Życie wychodzi!
I każdy, kto wierzy we Mnie, choćby umarły był, żyć będzie!
Ja Jestem Tym, dla Którego wszystko się stało, co się stać miało!
Ja Jestem Zmartwychwstaniem!
I każdy, kto Mnie przyjmie, będzie dane Życie Wieczne i będzie ze Mną przebywać na wieki w Raju!
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!
Pycha, nieczystość i nieposłuszeństwo są tym, co was ode Mnie oddziela!
Gdyż rzekłem do Moich Apostołów: "Ten, który spośród was jest największy, niech będzie jak sługa. Gdyż JA, choć Jestem Panem, Jestem pośród was jak sługa. A sługa nie jest większy od Pana i to co jego Panu uczynią, to i jemu uczynią podobnie. I kto sie wywyższa będzie poniżony i umniejszony, a ten umniejszony będzie wywyższony".
Amen.

Komentarze

Popularne posty