"Do wszystkich Miejsc Kultu zwanych Kościołem!" Słowa Boga Żywego z dnia 08.09.2019 roku.

Przekazuję dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 08.09.2019 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 

Do wszystkich Miejsc Kultu zwanych Kościołem!

Oto mówi Pan i Stworzyciel wszystkiego i z Mojej ręki wychodzą wszelkie Dzieła!
Ja Jestem Tym, Który zawiesił na Filarach Ziemię, a nad nią rozpostarł Niebiosa!
I uczynił na niej wszelkie życie i Jestem Dawcą Życia!
Ja Byłem z Abrahamem i jego Ludem i to Ja wybrałem spośród tego Ludu Proroków i to Ja objawiłem poprzez nich Moją Obietnicę Zbawienia!
Potem opuściłem Niebiosa i Byłem wśród was w ciele!
Lecz Mnie nie przyjęliście i odrzuciliście Moje Słowo!
Odkupiłem was Moją Miłością i pozostawiłem wam Głos Dobrej Nowiny, głoszący Królestwo Niebios!
Zasiałem w sercach Apostołów Moich Ziarno Miłości i rozsiałem i rozmnożyłem je na cały świat, aby nikt z was nie był pozostawiony i aby każdy z was mógł dostąpić Łaski Zbawienia!
Potem zesłałem wam Ducha Świętego, aby oświecił  wasze dusze i was prowadził Drogą Prawdy i Światłości!
Nie pozostawiłem was sierotami!
Gdyż dałem wam Mój Ogień Święty i wlałem Mego Ducha w was, abyście żyli w przyjaźni ze Mną, waszym Bogiem i aby was prowadził do Mnie!
I abyście wskazali Drogę Moją duszom i wszelkiemu ciału!
I ustanowiłem was Moimi opiekunami Mego Dziedzictwa, aż do Mego Powrotu!
Cóż uczyniliście z Moją Własnością?!
Z Moim Ludem?!
Gdzie jest zapisane w Księdze Prawdy, a Potem w Dobrej Nowinie, iż macie czcić Mnie w Kulcie?!
Gdzie jest zapisane, iż Ja Żyję wśród umarłych?!
Ja Jestem Bogiem Żywym!
Gdyż Jestem Życiem i ze Mnie wychodzi Życie!
Gdzie jest zapisane w Prawie, abyście Mnie czcili ustami waszymi?!
Czyż nie jest zapisane, iż najwiekszą Ofiarą jest wasze szczere, czyste serce przepełnione Miłością?!
Oddające Mi siebie?!
Czyż nie jest zapisane, iż macie Boga waszego czcić i kochać z całego serca waszego i z całej duszy waszej i ze wszystkich sił waszych?!
Wypowiadacie Słowa ustami waszymi nie znając ich znaczenia!
Dałem wam rozum i serce, abyście szukali i przesiewali i analizowali!
Abyście szukali Mnie i Mnie rozpoznali!
Abyscie Mnie miłowali, tak jak umiłowałem was Ja!
Ja Jestem Miłością i tylko ten, kto podąża tą Drogą, znajdzie Mnie!
Ja Jestem Światłością i każdy, kto ze Światłości jest, należy do Mnie!
Moje Jarzmo jest lekkie, a Prawo słodkie niczym miód. Gdyż opiera się na Miłości!
Cóż może być piękniejszego od czystości duszy, Ducha i Miłości?!
A wy?! Moi Kapłani?!
Cóż uczyniliście z Moim Ciałem?!
Z Moim Prawem Miłości?!
Z Moją Prawdą?!
Ustanowiłem i uświęciłem was, abyście świadczyli o Mnie i przyprowadzili do Mnie wszystkich spragnionych i głodnych Słowa Mego!
Abyście wskazali im MNIE, Drogę Zbawienia!
A wy!!
Światłość zamieniliście na ciemność!!
Miłość na nieprawość!
Prawdę na kłamstwo!
Ducha Czystego na ducha nieczystego!
Moje Słowo na słowo ludzkie!
Dlatego powiadam wam! Obłudnicy!!
Została wam odebrana Moja Chwała i Moja Korona!
Gdyż nie Będę przebywać dłużej wśród tego, co jest nieczyste!
I powiadam wam, iż staliście się jak te groby pobielane, gdzie na zewnątrz są piękne, a w środku pełne są zgnilizny i ohydy!!
I odwrócę od was Moją Twarz i nie Będę słuchał  waszych próśb, a waszych Ofiar nie przyjmę!
Nawróćcie się najpierw z waszej zgubnej drogi!
I oczyśćcie się z waszych występków!
I wasze serca niech skruszeją i prawcie sprawiedliwie i czyńcie dobrze i w Prawdzie!
A okażę wam Moją Łaskę i Chwałę!
Amen.


Gdy to podałam, ktoś zadał mi pytanie dotyczące tego Słowa Boga Żywego. Ja nie znałam odpowiedzi i gdy modląc się powracałam do pytania, nagle usłyszałam w sercu swoim Słowa Boga Żywego i pokierował moją ręką i odpowiedział.


"Gdybyście czytali z rozwagą to, co zostało zapisane i objawione przez Ducha Mego, to by nie było takich zawikłań w rozumowaniu i pojmowaniu Mego Słowa. I gdybyście kierowali się Miłością i polegali na Mnie,  Ojcu Waszemu, to nie potrzebowalibyście tak wielu tłumaczeń i wskazówek.
I gdybyście zamienili wiedzę ludzką na Moją Mądrość, to wasze dusze świeciłyby rozjaśniając wasze umysły i odkrylibyście Prawdę, która by was do Mnie doprowadziła.
Bo Prawda i Mądrość jest we Mnie i ze Mnie pochodzi.
Tak jak Miłość jest ze Mnie i ze Mnie wyszła, aby dać wam Świadectwo o Mnie.
I aby wskazać wam Drogę Miłości, która prowadzi do Światłości i Jest Życiem dla każdego Ducha, duszy i ciała".
Amen.

Komentarze

Popularne posty