ŻYWE KAMIENIE...I KOŚCI MARTWYCH| PRZESŁANIE OD MESJASZA| 07.11.2022

 Oto dzisiaj te słowa ożywają w twoim słyszeniu.


 Świątynie Ojca znajdują się na całej ziemi.

 Nie są to budynki kościelne.

 Nie są synagogami.

 Nie są meczetami.

 Nie są świątyniami.

 Nie są ołtarzami na ziemi.


 Wcale nie są to budynki ani konstrukcje stworzone przez człowieka.

 Świątynie Ojca są zrobione z Żywych Kamieni – a te kamienie są zakotwiczone i zbudowane przez Główny Kamień Węgielny – Słowo BOŻE.

 Słowo Boże nie jest zapisane na stronach czy zwojach. Słowo Boże jest Autorem – Żywym – Żywym Słowem. Słowo, które stało się ciałem, które mieszkało wśród nas. Słowo, które tchnie życie w świątynie, które nie zostały stworzone rękami.

 Pamiętaj o wizji „Słowa”. (Wydaje mi się, że opublikowałam go tutaj na moim blogu, ale jeśli nie, jest dostępny na YouTube.)

 Świątynie, które poruszają się, chodzą, rozmawiają, oddychają samym Oddechem Boga. Te świątynie połączone razem tworzą cały Dom Izraela – żywy kamień w żywy kamień – zakotwiczony i zbudowany przez Główny Kamień Węgielny – przez Którego powstało całe stworzenie i na Którym stoi… na Nim… Główny Kamień Węgielny.

 On jest Budowniczym. Jest autorem i finiszerem. Był cieślą na Ziemi – samą manifestacją Jego Esencji, Jego kreatywności, Jego umiejętności, Jego zdolności do konstruowania, łączenia, spojenia, przycinania i strugania, wygładzania i szlifowania szorstkich krawędzi, rzeźbienia i kształtowania oraz formy.

 On jest Tchnieniem Boga, który tchnie na suche kości tych w Jego Domu – w całym Jego Domu – tych, którzy zasnęli, którzy żyją bez nadziei, nie wiedząc, do kogo należą. Tych, którzy byli rozproszeni i wchłonięci do wielu narodów i krajów, którzy utracili lub nigdy nie poznali swojej tożsamości. Wędrują po ulicach i siedzą w sanktuariach, synagogach, bałwochwalczych świątyniach, barach i więzieniach. Żyją w nałogach, rozproszeniach, podążają za bożkami zrobionymi z drewna, kamienia, mięsa, siana i ścierniska. Te kości nie mają w sobie ŻYCIA, ponieważ krew Życia, która należy do nich, została odprowadzona przez wieki przez grzech, oszustwo i śmierć.

 Wielu zagubiło się w sercu.  Ale ten czas dobiega końca. Ponieważ JESTEM KRWIĄ ŻYCIA, której potrzebują. Jestem Oddechem Boga, którego potrzebują. Jestem Wszechpożerającym Ogniem, który sprawi, że ich serca zapłoną pasją dla Mnie i Nadzieją na ten dzień i przyszłość.

 Jesteście Moimi świątyniami – zbudowanymi przeze MNIE.

 Jesteście kośćmi Mojego Ciała.

 Czy pamiętasz, że żadna z Moich kości nie została złamana na tym drzewie? Ten krzyż? Czy pamiętasz, że Izajasz prorokował, że żadna z Moich kości nie zostanie złamana? Czy ty widzisz? Moje cenne Ciało – Moje Żywe Kamienie – CZY WIDZISZ? ŻADNA z Moich kości nie została złamana.

 Jesteście Kościami Mojego Ciała.

 Jesteście świątyniami stworzonymi bez rąk.

 Jesteście Żywymi Kamieniami, zakotwiczonymi i zbudowanymi na Mnie – Głównym Kamieniem Węglowym – Skałą Waszego Zbawienia.

 A wy jesteście kamieniami potknięcia dla wrogów Mojego Świętego Imienia.

 W ten dzień wzywam wiatry, aby przyszły. Wzywam 4 wiatry, które przyjdą.

 Przeczytaj teraz Moje słowa do tych, Moje żywe kamienie… (Rozdziały Ezechiela 36 i 37).

 Na ziemi, którą dałem Mojemu ludowi, będzie inna świątynia, ale nie jest ona Moja. Nie dajcie się zwieść, Moi umiłowani ludzie. Nie dajcie się zwieść, Moje Żywe Kamienie, bo jak jest napisane, przyjdzie fałszywy mesjasz, nawet tak wielu przybyło w przeszłości. Niech cię nie zwiedzie!  Dowiedz się kim jesteś – dowiedz się Kim jesteś – dowiedz się kim jesteś! Jesteś Moim Ciałem – Moimi Świątyniami Bez Rąk, ale raczej ukształtowanymi, stworzonymi i wypełnionymi Moim Życiem i Oddechem w was.  Jesteście wezwani do poznania Mnie, służenia Mi i posłuszeństwa. Jesteście wezwani, aby stać na swoim miejscu w Moim Ciele, poruszając się w odpowiedzi na Mojego Ducha.

 Wróg nie przestanie cię oszukiwać. Musisz ustawić swoją twarz jak krzemień – zdeterminowaną, by znać i wierzyć tylko Mnie i Moim słowom. Nie bądźcie jak fale morza ludzi miotanych, ale raczej zakotwiczcie się we Mnie – w Moich słowach – w Drodze, Prawdzie i Życiu, bo tym JESTEM.  Tak, Jestem.

 Oprzyj się, aby stać na swojej ziemi, stojąc na Mojej Świętej Ziemi. Dowiedzcie się, Żywe Kamienie, że jestem Głównym Kamieniem Węgielnym. Jeśli nie jesteś właściwie umiejscowiony w swoim sercu i duszy – w umyśle, woli i emocjach, grozi ci niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Mogę cię zatrzymać, jeśli tylko na MNIE spojrzysz.

 Nadszedł czas, aby Mój Dom został ufortyfikowany. Kiedy tchnę nowe Życie i orzeźwienie w wasze serca i dusze, i nową siłę w wasze ciała – w wasze świątynie – w tej godzinie, wdychajcie głęboko Moją miłość i pijcie z nadziei, która została wam skradziona. Stańcie w odwadze, Moje Żywe Kamienie. Miej ufność we Mnie – już nie po to, by być suchymi kośćmi – raczej po to, by stać się Wielką Armią, którą stworzyłem jako Dom Izraela.


 Idę przed tobą.

 Jestem Głównym Kamieniem Węgielnym.

                Jesteś Moim Żywym Kamieniem.

 Jestem Kierownikiem.

                Jesteś Moim Ciałem.

 Jestem Garncarzem.

                Jesteś gliną.

 Jestem Kapitanem Armii.

                Jesteś Moim Wojownikiem.

 Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

                I jesteś MÓJ.


 MESJASZ - SŁOWO BOŻE


                                             by Vicky Adkins
Komentarze

Popularne posty