LITANIA DO ŚW. IDZIEGO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad Pannami, 
Święty Idzi, w królewskim domu urodzony,
Święty Idzi, od młodości pobożny,
Święty Idzi, miłością Boga pałający,
Święty Idzi, hojny dla ubogich,
Święty Idzi, chorego leczący,
Święty Idzi, aniele czystości,
Święty Idzi, złem świata gardzący,
Święty Idzi, szczodry dla ubogich,
Święty Idzi, przed złym duchem broniący,
Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy,
Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących,
Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca,
Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca,
Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników,
Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione,
Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący,
Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy,
Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła,
Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały,
Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej,
Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci,
Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej,
Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami,
Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie,
Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący,
Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony,
Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach,
Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy,

Święty Idzi, prosimy Cię pokornie - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Idzi
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Patron chorych wzywany w: Bezpłodności, chorobach psychicznych, Epilepsji, przez kulawych, obłąkanych, rannych, chorych na Trąd, niepełnosprawnych.Komentarze

Popularne posty