KRÓLUJ NAM CHRYSTE❣️ 20.XI.2022| UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.

Modlitwa do Chrystusa Króla.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.


II.

Panie Jezu Chryste, który stojąc przed Piłatem, sam raczyłeś całemu rodzajowi ludzkiemu oznajmić, iż Królem jesteś i na to na świat przyszedłeś, aby Swe królewskie panowanie nad wszystkimi duszami rozciągnąć, przyjmij łaskawie ode mnie, najniższego z poddanych Twoich, hołd i uniżony pokłon, jaki się Twemu Majestatowi należy.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w umiłowanym Synu Twoim, Królu Wszechświata, wszystko odnowić postanowił, spraw łaskawie, aby wszystkie narody świata, pod Jego Najsłodsze Berło się poddały. Udziel, Chryste Panie, któryś Krew Swą Najświętszą za nas poddanych Twoich przelać raczył, daru zgody, jedności i pokoju wśród narodów świata. A również daru zgody, jedności i pokoju w moim narodzie polskim. I niech to będzie Twój Boski, na miłości oparty pokój, według Twoich słów: »pokój Mój daję Wam, pokój Mój zostawiam Wam«.

Prosimy Cię Chryste, miłościwy Panie nasz i Królu, abyśmy w chlubnej, pod Twoim sztandarem walce, nigdy nie ustawali, a po tym ziemskim życiu, w niebieskiej krainie, z Tobą na wieki królowali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.


Litania do Chrystusa Króla 

Kyrie eleison / Chryste eleison / Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze Niebieski, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Zbawicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.


Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, Królu Miłości

Jezu Chryste, Królu Pokoju

Jezu Chryste, Królu Życia

Jezu Chryste, Królu Zmartwychwstały

Jezu Chryste, Królu Wszechświata

Jezu Chryste, Królu Wiekuisty

Jezu Chryste, Królu Cierpiących

Jezu Chryste, Królu serca mojego

Jezu Chryste, Królu serc Świętych, a szczególnie Najświętszej Maryi Panny

Jezu Chryste, Królu dusz

Jezu Chryste, Królu Aniołów i Archaniołów

Jezu Chryste, Królu Błogosławionych

Jezu Chryste, Królu Chwały

Jezu Chryste, Królu Dobroci

Jezu Chryste, Królu Litościwy

Jezu Chryste, Królu Łaskawy

Jezu Chryste, Królu Światłości

Jezu Chryste, Królu po Trykroć Święty

Jezu Chryste, Królu Mądrości

Jezu Chryste, Królu Pokory

Jezu Chryste, Królu Świętej Bojaźni i Miłości Pańskiej

Jezu Chryste, Królu Słodyczy Niebieskiej

Jezu Chryste, Królu Kościoła Świętego

Jezu Chryste, Królu Prawdy

Jezu Chryste, Królu Sług i Służebnic Pańskich

Jezu Chryste, Królu Apostołów

Jezu Chryste, Królu Sprawiedliwy

Jezu Chryste, Królu Czystości

Jezu Chryste, Królu Dziewic

Jezu Chryste, Królu Wyznawców

Jezu Chryste, Królu Proroków

Jezu Chryste, Królu nawróconych i pokutujących

Jezu Chryste, Królu Męczenników

Jezu Chryste, Królu Umęczony

Jezu Chryste, Królu wyszydzony

Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany

Jezu Chryste, Królu Cierpliwości

Jezu Chryste, Królu wzgardzony

Jezu Chryste, Królu wyśmiany

Jezu Chryste, Królu pohańbiony

Jezu Chryste, Królu cierniem ukoronowany

Jezu Chryste, Królu ubiczowany

Jezu Chryste, Królu Godności

Jezu Chryste, Królu ubogich

Jezu Chryste, Królu Zwycięski

Jezu Chryste, Królu Łagodny

Jezu Chryste, Królu Cnót wszelkich

Jezu Chryste, Królu Posłuszeństwa Woli Bożej

Jezu Chryste, Królu przez ludzi Niewinnie sądzony

Jezu Chryste, Królu na śmierć skazany

Jezu Chryste, Królu bezlitośnie na Krzyżu rozciągnięty

Jezu Chryste, Królu okrutnie grubymi gwoździami do Krzyża przybity

Jezu Chryste, Królu Majestatu

Jezu Chryste, Królu Nadziei

Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi

Jezu Chryste, Królu Ognia Miłości

Jezu Chryste, Królu Sakramentów Świętych

Jezu Chryste, Królu Wierności

Jezu Chryste, Królu Przyjaźni

Jezu Chryste, Królu Nowego i Wiecznego Przymierza

Jezu Chryste, Królu Troskliwy

Jezu Chryste, Królu Gorliwości o Chwałę Ojca Niebieskiego

Jezu Chryste, Królu wiernych dusz kapłańskich i zakonnych

Jezu Chryste, Królu dusz Bogu poświęconych

Jezu Chryste, Królu Przebaczenia

Jezu Chryste, Królu Zbawicielu

Jezu Chryste, Królu Odkupicielu

Jezu Chryste, Królu Mesjaszu

Jezu Chryste, Królu i Sługo Pański

Jezu Chryste, Królu dzieci

Jezu Chryste, Królu Miłości mój Najukochańszy – Ciebie wybieram, bo Ty mnie wybrałeś, jako Jedynego Króla mojego, strzeż mnie w wierności Twojej i tylko Ty Jeden Panuj nade mną teraz i na zawsze. Amen.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – obdarz nas Pokojem.

Niech Serce Twoje, Najsłodszy Jezu, w nas na zawsze Króluje i pozostanie naszym Wszystkim.


Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie Błogosławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one przystoją, i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej Miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w Pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.

Chwalcie i Błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą (P Sł 1-2, 10-11, 14). Amen.
Komentarze

Popularne posty