WSZYSTKO POCHODZI OD BOGA ŻYWEGO. Słowa Boga Żywego z dnia 24.10.2021 roku.

Wszystko pochodzi od Boga Żywego.  

Wszystko jest dane Stworzeniu, aby było narzędziem pomocnym w dążeniu do uświęcenia duszy swej.

Wszystko jest Darem Wszechmogącego, Boga Najwyższego i w Nim wszystko jest złożone.

Nie chwalcie się ile otrzymaliście w darze i ile pomnożyliście marność waszą, gdyż wszystkie majętności są marnością w Obliczu Najwyższego, jeżeli źle wykorzystujecie Dobra dane wam.

Lecz zabiegajcie o to, aby wasza majętność dana wam, przysłużyła wam i waszym bliźnim na drodze uświęcenia.

Gdyż każdy gdy przyjdzie czas jego, zda sprawę z tego co otrzymał od Boga Najwyższego.Komentarze

Popularne posty