KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁ, ŻYĆ BĘDZIE. Słowa Boga Żywego z dnia 28.10.2021 roku.

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 28.10.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu. 


Tylko ten, kto ma otwarte oczy i otwartego Ducha, widzi i pojmuje Czas, w jakim przyszło wam żyć!

Tylko ten, kto ma otwarte uszy, słyszy nadchodzący sztorm, który z każdym zbliżeniem się, przybiera na sile i potęguje swoją moc!

I tylko ten, kto rozpoznaje Mój Głos i idzie za nim, dojdzie do Mnie, a Ja go pocieszę i otrę każdą łzę z jego oka!

I ni cierpienia, ani śmierci nie ujrzy!

Gdyż tamto przeminęło i nie będą o tych przeszłych rzeczach pamiętać, ni wspominać!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Każdy, kto wezwie Imienia Mego, Imienia Pańskiego, będzie zbawiony!

Gdyż przez wiarę we Mnie, zostanie usprawiedliwiony!  

Albowiem rzekłem: "Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem!

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!"

Amen.
Komentarze

Popularne posty