MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ RANY RAMIENIA JEZUSA CHRYSTUSA.

PRAGNĘ ABY TA MODLITWA BYŁA ZNANA I GŁOSZONA. 

NIECH WSZYSCY JĄ ZMAWIAJĄ.


Modlitwa św. Bernarda: 


O Najukochańszy Jezu mój, 

Ty Najcichszy Baranku Boży, 

ja biedny grzesznik pozdrawiam 

i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ, 

która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, 

gdyś niósł Krzyż ciężki 

na Swym Boskim Ramieniu. 

Ból cięższy i dotkliwszy, 

niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele. 

Uwielbiam Cię oddaję cześć 

i pokłon z głębi serca.

Dziękuję Ci za Tę Najgłębszą 

i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia. 

Pokornie proszę, 

abyś dla tej srogiej boleści Twojej,

którą w skutek Tej Rany cierpiałeś 

i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, 

Któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, 

ulitować się raczył nade mną 

nędznym grzesznikiem,

darował mi wszystkie grzechy 

i sprawił, 

aby wstępując w Twoje Krwawe Ślady

doszedł do szczęśliwej wieczności. 

Amen. 


Odmówić:

Ojcze Nasz... x3 

i Zdrowaś Maryjo... x3


Jezus przez św. o.Pio, św. Gertrudę, św. Bernarda, potwierdził szczególną moc i siłę swojej Rany na Ramieniu. Pan Jezus: 

”Miałem Ranę na Ramieniu, spowodowaną dźwiganiem Krzyża, na trzy palce głęboką, z której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła mi ona największe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. 

Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana. Lecz ty, staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić mnie będą przez Tą właśnie ranę, udzielę jej – i wszystkim, którzy z miłości do Tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie: Trzech Ojcze Nasz ….. i Trzech Zdrowaś Maryjo …., daruję im:

1) grzechy powszednie, 

2) ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będą, 

3) nie umrą nagłą śmiercią, 

4) w chwili skonania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje”.

Papież Eugeniusz III udzielił na prośbę Św. Bernarda odpustu tym wszystkim, którzy Tę Świętą Modlitwę odmawiają.
Komentarze

Popularne posty