O KAPŁANI! JAK DALEKIE SIĘ STAŁY WASZE NAUKI OD PRAWDY SŁOWA ŻYWEGO! Słowa Boga Żywego z dnia 10.10.2021 roku.

Jeśli stworzenie, stworzone przez Boga Żywego zasłania twarz przed Jego Obliczem, by pokazać wyższość nad Bogiem Stwórcą i kierowane niewiarą w Jego Moc i Potęgę oraz to, że Bóg Wszechmogący uzdrowić może nie tylko ciało ale i duszę, tak Bóg Żywy zasłoni SWE Święte Oblicze przed niewiernym stworzeniem, człowiekiem, który odrzucił wiarę i poszedł za głosem ojca kłamstwa!

O kapłani, umiłowani uświęceni w służbie Boga Żywego, którzy stali na straży Słowa Boga Żywego i Dobrej Nowiny!

O kapłani, którzy otrzymali klucze poznania i Prawdy!

Jam Jest, Kim Jest, Woła do was!

Jak zgubne się stały wasze poczynania urągające Mej Miłości i Mej Prawdy! Boga Ojca Wszechmogącego!   

Jak dalekie się stały wasze nauki od Prawdy Słowa Żywego!

Słowo, które było u Boga i Bogiem było Słowo!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Zrzuciliście szatę pobożności, a nałożyliście na siebie szatę nieprawości!

Czyż nie wiecie tego, iż ten, kto odrzucił Prawdę i Słowo Boga Żywego, ten odrzucił Tego, Który Sam Jest Prawdą i Słowem Żywym?!

Czyż nie wiecie tego, iż ten, kto odrzuca naukę samego Boga Żywego, ten odrzuca Prawdę i Miłość?!

Albowiem w Tym, który nauczał o Królestwie Niebieskim, które jest Miłością, było i jest Życie i Zbawienie!

Odrzucając Tego, który stał się Ciałem, odrzucacie swoje zbawienie i uczestnictwo w Jego Chwale!

Albowiem do Niego należy wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie!

I zamiast stać pod sztandarem Jego Chwały,  jako Jego umiłowani słudzy Boży, wy wybraliście służbę i sztandar nieprzyjaciela Boga Żywego, który jest ojcem kłamstwa!

Dlatego zostanie wam odebrana służba i udział w Jego Chwale!

Chwałę, jaką otrzymał Jednorodzony Syn Ojca Niebieskiego!

A Imię Jego na wieki Chwalebne jest!

Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, Chrystus Pan!

Pan Panów! Król Królów!

Amen.Komentarze

Popularne posty