O EUROPO! JAK WIELKIE CIERPIENIE IDZIE NA CIEBIE!! Słowa Boga Żywego z dnia 25.06.2021 roku.

Jak wielki jest wasz upadek!

Czystość zamieniliście na wszelką nieczystość!

Pobożność na bezbożność i bluźnierstwo!

Błogosławieństwo na przekleństwo!

Biada wam biada!

Sprawiedliwość Boga Żywego stanie przed wami i uderzy!

O Europo!

Jak wielkie cierpienie idzie na Ciebie!!

Głód i zarazy!

Śmierć i zniszczenie!

Krew Twoja będzie się lała strumieniami!

Rzeki Twe przemienią się!

Biada wam mieszkańcy Ziemi!

Zostaniecie zmiażdżeni przez Sprawiedliwość Boga Żywego! Boga Wszechmocnego i Sprawiedliwego!
Komentarze

Popularne posty