MODLITWA BŁAGALNA ZA DZIECI. Przekaz z dnia 26.06.2021 roku.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i na wieki wieków. 

Amen.

O Jezu Chryste, prosimy Cię, nie dopuść by szatan przelewał niewinną krew jak wodę. Otocz opieką te wszystkie bezbronne maleństwa, gdyż są Twymi Darami.

Niech wszystkie dzieci nienarodzone będące w łonach matek, będą Błogosławione i chronione Twoją Ręką. 

Albowiem Ty Jesteś o Synu Boży i Zbawco nasz, Jednością z Bogiem Żywym i Stwórcą. Jesteś Bogiem Życia, Miłości i Miłosierdzia.

Amen.

Komentarze