OSTATNI KRZYK BOGA. ZEGAR NIEUBŁAGANIE PRZYŚPIESZYŁ.

OSTATNI KRZYK BOGA.

Zegar nieubłaganie przyspieszył. 

Jego wskazówki niczym konie w galopie spieszą. 

Jak głusi staliśmy się na wołanie rozpaczliwe Boga Żywego. 

Jak ślepi staliśmy się, że nie dostrzegamy tak widocznych znaków na niebie i ziemi, ukazujące nam zbliżający się koniec.

Jak nasze serca zatwardziały, wypychając w zapomnienie sumienie, które stoi na straży naszego serca. Że zagłuszamy je naszymi bezcelowymi i fałszywymi usprawiedliwieniami.

Raniąc tym bardziej Prawdę i Miłość.

Albowiem zamiast ujrzeć nasze winy, nasze grzechy i paść na kolana błagając Boga Ojca Miłosiernego, który z Miłości do grzesznika i stworzenia swego, posłał Swego Jednorodzonego Syna Jezusa, aby odnalazł to, co należy do Niego. I Zbawił. Zbawił, a nie potępił.

Jak Wielka i Bezgraniczna to Miłość jest Stworzyciela do swego stworzenia, które nazywa swym dzieckiem.

A jak wielkie znieważenie i odrzucenie Jego, jako jedyne Dobro przez stworzenia!

Jak wielkie lekceważenie i odrzucenie Jego Żywego Słowa, które dla nas z Miłości opuścił Łono Ojca i  Niebo, gdzie przybierając ciało, stał się człowiekiem. Człowiekiem, który oddał Siebie dla ratowania wielu dusz.

Jak wielka rozpacz i ból Tego, Który jest Miłością i Dawcą Życia. 

Gdyż zna ON wszystkie serca i ścieżki człowieka.

Człowieka, który ślepo podąża drogą zatracenia.

I jak rozpaczliwe wołanie Boga Żywego i Ojca i Stworzyciela, by ratować przed zgubą człowieka jako jego dziecko i przed otchłanią.

Więc nie bądźmy nieczuli na Jego wołanie i biegnijmy szybko do Niego.

Bo tylko ON jest naszym uzdrowieniem i Życiem.

Spieszmy z otwartym sercem przyjąć do naszego życia Tego, Który jest Światłością naszego serca, duszy. Naszej istoty.

Już dziś oddajmy się w Jego Ręce i Jego Woli.

Tak jak to uczynili Jego umiłowani.

Matka Boża, Maryja, Św. Józef, Jezus, Święci, zastęp Aniołów i całe Dzieło Stworzenia.


Niech was Bóg Ojciec Wszechmogący Błogosławi i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna

https://youtu.be/92gUxwVk7Sc


Komentarze

Popularne posty