Czuwajmy więc i módlmy się, by Pan niespodzianie przyszedłszy, nie zastał nas śpiących.

 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i na wieki wieków. 

Amen.

Umiłowani w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym i Zbawicielu, bracia i siostry, wielu z was jest zatrwożonych obecną sytuacją nie tylko na świecie, ale wokół was.

Wielu z was szuka błądząc po omacku, Drogi, która prowadzi do Życia i Źródła Życia. 

Potykając się w ciemności, która coraz bardziej przysłania nam widoczność.

Lecz nie lękajcie się, gdyż Światłość przenika ciemność i świeci w ciemności. 

Więc trwajmy na czuwaniu i módlmy się. 

Powierzmy siebie i naszych bliskich Bogu Żywemu i Jezusowi Chrystusowi i pod opiekę Matki Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego Maryi.

Czuwajmy, aby nie zastał nas śpiących i nieprzygotowanych.

Prośmy GO o przebaczenie i o nawrócenie serc.

Tych serc, które szukając Drogi pobłądzili.

Aby Dobry Bóg Ojciec wskazał im Drogę powrotu. Oświecając ją.

Nie lękajcie się otworzyć przed NIM swoich serc, dusz. Gdyż ON każdego, kto ze skruszonym sercem do Niego zawoła, przyjmie i wzniesie ku Światłości.

Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa Błogosławi 

Katarzyna.
Komentarze

Popularne posty