"Moją Wolą Jest, abyście porzucili dotychczasowe spojrzenie na ten świat, a spojrzeli sercem wgłąb waszej duszy". Słowa Boga Żywego z dnia 15.12.2020 roku.

Ja Jestem Bogiem Żywym i Jestem Bogiem żywych, nie umarłych.

Jestem Życiem i Ja daję życie.

Nie Jestem zamknięty w przestrzeni ani ograniczony, ani też nie Jestem ograniczony Czasem. 

Jestem ponad tym wszystkim.

Moje dzieci, Moje umiłowane serca, dusze.

Pragnę, byście pokładali we Mnie ufność.

Byście porzucili doczesność i myśli o tym świecie, który przeminie.

Nie marnujcie czasu, jaki wam pozostał na ratowanie grzesznego, upadłego i przemijającego świata, lecz powierzcie ten dany wam czas, na ratowanie tego co jest nieprzemijające i nieśmiertelne, waszej duszy.

Moją Wolą Jest, abyście porzucili dotychczasowe spojrzenie na ten świat, a spojrzeli sercem wgłąb waszej duszy.

A ujrzycie jej głód i pragnienie i jej nędzę.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Iż dbaliście dotąd tylko o potrzeby Ciała. Ciała, które jest przemijające. I wróci ciało do ziemi z której zostało wzięte, gdyż z prochu powstało i w proch się obróci.

Lecz o duszy zapomnieliście i się o nią nie troszczycie.

Obdarliście ją z wszelkiego Mego Dobra, w które ją wyposażyłem.

Dlatego powiadam wam.

Wszystko co ode Mnie wyszło, do Mnie z powrotem wróci!

Amen.

Komentarze

Popularne posty