MODLITWY. PSALM 51, 91 ORAZ KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

 Umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszym, bracia i siostry. Proszę Was, abyście codziennie modlili się Psalmami 51 i 91 oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. 


PSALM 51

Zmiłuj się nade mną, Boże

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. 
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. 
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jerusalem!
Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.


PSALM 91

Pod skrzydłami Bożymi

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: 
"Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam". 
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. 
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: 
Jego wierność to puklerz i tarcza. 
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. 
Choć tysiąc padnie u twego boku, 
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. 
Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 
Niedola nie przestąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. 
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jezusa bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Na koniec (trzy razy dodać)
„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie„
Jezu Ufam Tobie
Jezu Ufam Tobie 
Jezu Ufam Tobie.

Komentarze

Popularne posty