Modlitwa litanią do Boga Ojca o Dar Miłości, Dar Przebaczenia i o Pokorę.

 Moi umiłowani w Chrystusie Panu Naszym i Bogu.
Bracia i siostry. W tym świecie chaosu i braku Miłości i przebaczenia. Gdzie Dobro Boga Żywego przedstawia się jako zło, a zło jako dobro.
Gdzie Prawda okrzyczana jest fałszem i kłamstwem, a fałsz i kłamstwo, prawdą.
Gdzie nienawiść rozpanoszyła się w ludzkich sercach, a miłość zwiędła niczym uschnięty kwiat.
Gdzie zamiast braterstwo, obojętność jest.

Nie upadajmy na Duchu, lecz w pokorze i ze skruszonym sercem wołajmy do Boga Ojca w Imieniu Jezusa Chrystusa o ratunek. O Dar Miłości do naszych serc i Dar Przebaczenia oraz o Pokorę.
Bo nie ma Miłości bez Przebaczenia i Przebaczenia bez Miłości.

Wołajmy do Niego codziennie litanią do Boga Ojca, prosząc GO o te najcenniejsze Jego Dary.

Niech was Bóg Ojciec Wszechmogący wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa Błogosławi.
Katarzyna. 


Litania do Boga Ojca

Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,-
Duchu Święty Boże,-
Święta Trójco, Jedyny Boże,-
Ojcze, Początku wszelkiego istnienia,-
Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,-
Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków,-
Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga,-
Ojcze, Boże Wszechmogący,-
Ojcze, Mądrości odwieczna,-
Ojcze, Stwórco wszechświata,-
Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi,-
Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,-
Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich,-
Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra,-
Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi,-
Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,-
Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem,-
Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia,-
Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości,-
Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka,-
Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,-
Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę,-
Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,-
Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej,-
Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych,-
Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości,-
Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela,-
Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego,-
Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba,-
Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Świętego Jezusa w wodach Jordanu,-
Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać Łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem,-
Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do ludzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka,-
Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego,-
Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców,-

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy Się:
Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.


1 Kor 13, 1-8

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę, .
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

Komentarze

Popularne posty