Apel o wzbudzenie sumienia.

 Moi umiłowani w Jezusie Chrystusie bracia i siostry.

Proszę was w Imieniu Boga Żywego, Pana Nad Panami, Króla nad Królami, abyście w tych dniach zamknięcia i odosobnienia, poświęcili czas duszy. Aby ten czas Lockdownu, był czasem dla duszy.

Abyśmy otworzyli nasze serca i je przesiali i porównali z uczynkami.

Abyśmy wzbudzili sumienie, które jest strażnikiem i poruszyli je ku sercu.

Abyśmy wejrzeli wgłąb naszego serca i uczynili Rachunek Sumienia, który jest bardzo ważny, abyśmy ujrzeli grzechy, które zostały popełnione względem Boga Żywego i bliźniego swego.

A gdy to uczynione będzie, nie lękajcie się w pokorze i ze szczerym sercem przyjść do Źródła Pokory, Miłości i Życia.

Wołajcie Imienia Pańskiego, a zostaniecie wysłuchani.

Gdyż Jezus rzekł: "Ja Jestem Chlebem Życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 

Wszystko, co Mi daje Ojciec do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę".

Niech was Bóg Wszechmogący zawsze prowadzi i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna

Komentarze

Popularne posty