NIE CZYŃCIE Z DOMU MEGO OJCA TARGOWISKA!!! ALBOWIEM NAPISANE JEST: DOM MÓJ JEST DOMEM MODLITWY!!

KAPŁANI!! PO KTÓREJ STRONIE STOICIE? JAKĄ DROGĄ IDZIECIE? KOMU SŁUŻYCIE? GDZIE WIARA? GDZIE KAPŁAŃSTWO? GDZIE CHWAŁA BOGU ŻYWEMU?


GDZIE PRZYKAZANIA BOŻE?

1. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie.
2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, Który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich Przykazań.
3. Nie będziesz wzywał Imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego Imienia do czczych rzeczy.
4. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień Szabatu i uznał go za święty.
5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
6. NIE BĘDZIESZ ZABIJAŁ!!!
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradł.
9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.OTRZYMALIŚCIE DROGĘ POZNANIA.
ZAMYKACIE KRÓLESTWO NIEBIESKIE PRZED LUDŹMI. SAMI NIE WCHODZICIE I NIE POZWALACIE WEJŚĆ INNYM.

NAŁOŻYLIŚCIE NA LUD JAŻMA, KTÓRYCH SAMI NOSIĆ NIE CHCECIE.

Mt 23


My chcemy Boga my poddani!!!!
Nie chcemy ludu rządzącego lecz Boga Wszechmogącego!!!!
Chcemy słuchać Słowa Bożego a nie syku węża starodawnego!!!!
Gdzie Łaska Zbawienia tam Wiara, Miłość i Nadzieja!!!!
Lepiej żyć w wieczności niż w ciemności!!!!
Chwała Bogu Żywemu a nie wężowi starodawnemu!!!!
Komentarze

Popularne posty