JA JESTEM BRAMĄ, JEDYNĄ BRAMĄ OTWIERAJĄCĄ DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO. Słowa Boga Żywego z dnia 23.11.2021 roku.

Oto Słowo Moje, które kładę na usta Mej Córki. 

Katarzyno, Imię twe oznacza czystość, i czystość Cię umacnia i prowadzi.

Idź do dzieci Mych, albowiem JA JESTEM, KTÓRY JESTEM posyła Cię do nich.

Aby usłyszeli Słowo Moje i na nowo wzmocnili ducha swego. 

Słuchajcie Mnie dzieci Moje.

Nie lękajcie się tych, którzy ciało wasze zniszczyć mogą, lecz ducha waszego tknąć nie mogą. 

Oto JA JESTEM, będę z wami w cudowny sposób. 

Objawię się przed wami, i ujrzycie Tego, Którego przebiliście i odrzuciliście. 

Tego, Który odkupił was Swoją Najświętszą Krwią. 

Wybrałem was zanim wszystko powstało, abyście świadczyli waszym życiem o Mnie, o Mojej Miłości do dzieci Mych.

Abyście żyli Ewangelią, jaką pozostawiłem, będąc Wędrowcem wśród ludu Mego.

Wskazałem wam jedyną Drogę do Mnie.

Drogę Miłości, którą utworzyłem dla was, abyście naśladując Mnie, szli przez te życie ziemskie, zdobywając Dary i Łaski Moje, aż do zbawienia. Niosąc Krzyż, który jest Łaską i uzdrowieniem. 

Nie odrzucajcie Krzyża tego, gdyż przez Krzyż i Mękę Moją otrzymaliście przebaczenie, zbawienie waszej duszy i życie wieczne.

Albowiem JA JESTEM Zbawieniem każdej duszy, która przyjmie Mnie w Jedności Ojca Mego i waszego.

Albowiem rzekłem do was w Jezusie:

"Nikt nie przychodzi do Ojca Mego, jak tylko przeze Mnie".

Albowiem JA JESTEM Bramą, Jedyną Bramą otwierającą do Królestwa Niebieskiego. 

Amen.Komentarze